Stanovanjska hiša

Kozjak nad Pesnico 80b, Zgornja Kungota

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 6402
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 150.000,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: hiša samostojna
Naslov: Kozjak nad Pesnico 80b, Zgornja Kungota
Leto izgradnje: 1990
Neto tlorisna površina stavb: 248,40 m²
Skupna površina zemljišč: 1.218,00 m²
Parcelna številka: 603-958/1

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Opis

Nepremičnina v naravi predstavlja stanovanjsko hišo (id znak stavbe 603-76, id znak parcele št. 603-958/1 velikosti 1.218 m2), na naslovu Kozjak nad Pesnico 80B, Zgornja Kungota. Hiša je bila zgrajena leta 1990 (GURS podatki). Etažnost: K+P+M. NTP po GURS je 248,40 m2.
Objekt je v slabem stanju (potrebna menjava stavbnega pohištva, ogrevalnega sistema, v manjšem delu vidne sledi vlage). Parcela 603 958/1, na kateri stoji stavba je nepravilne oblike. 

Stanovanjska hiša se nahaja na redko poseljenem območju v Občini Kungota. Parcela je v celoti pod večjim naklonom. Parcela 603 958/2 (stoji poleg parcele 603-958/1) ni predmet prodaje.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V prodajno ceno ni vključen propadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu ali pošti pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizacij

Datoteke

pdf

EI RE ID 6402 Kozjak nad Pesnico.pdf

0,56 MB Prenesi
docx

Obrazec za izkaz interesa

62 KB Prenesi

Kontakt

Marko Urbanija

Marko Urbanija


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A