Stanovanjska hiša

Začret 28a, Trnovlje pri Celju

5 slike

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 1517
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 260.000,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: hiša samostojna
Naslov: Začret 28a, Trnovlje pri Celju
Leto izgradnje: 1989
Neto tlorisna površina stavb: 393,80 m²
Skupna površina zemljišč: 800,00 m²
Zemljiško-knjižni ID: 1072-1989-
Parcelna številka: 1073 1155/5

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Opis

Nepremičnina predstavlja stanovanjsko hišo z garažo in pripadajočim zemljiščem. Hiše je etažnosti P+N+M. 

Hiša ima pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje po zakonu.

Dostop do hiše delno poteka tudi po parc.št. 11555/5, k.o. 1073 Trnovlje, ki je tudi v lasti SDH, vendar se bo ta parcela prodajala v sklopu drugega zemljišča v lasti SDH (RE ID 2134), novemu lastniku pa se bo zagotovila služnost dostopa. Služnost dostopa na novega lastnika bomo urejali istočasno ob prodaji nepremičnine, v sklopu prodajne pogodbe.

Skupaj s hišo je mogoč tudi nakup zemljišča neposredno ob hiši (RE ID 2134), površine 11.207 m2 (parc.št. 1143/2, 1143/1 in 1155/5, k.o. 1073 Trnovlje).

Prodajna cena: 260.000 EUR, brez pripadajočega davka (2 % DPN ali obrnjena davčna stopnja po 76. a členu ZDDV-1).

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

docx

Obrazec za izkaz interesa

62 KB Prenesi

Kontakt

Iva  Kozar

Iva Kozar


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A