Nedokončana stanovanjska stavba

Smlednik, Medvode

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 2170_
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 590.000,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: hiša samostojna
Naslov: Smlednik, Medvode
Leto izgradnje: 2005
Neto tlorisna površina stavb: 774,40 m²
Skupna površina zemljišč: 2.770,00 m²
Parcelna številka: 1970 147/1

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Opis

Predmet prodaje je nedokončana stanovanjska stavba/nadomestna gradnja, z naslovom prvotne stavbe Smlednik 19 (ID znak parcela 1970 147/1). Objekt se nahaja na mirni lokaciji v gozdu, pod starim Smledniškim gradom, do njega pa vodi neasfaltirana pot.

Stavba je bila do cca. III. podaljšane gradbene faze zgrajena leta 2005. Objekt obsega 4 etaže (klet, pritličje, nadstropje in mansardni prostor).  Za objekt je bilo leta 2002 pridobljeno gradbeno dovoljenje, izvedena dela so deloma neskladna z izdanim gradbenim dovoljenjem. Izveden je bil tudi vpis stavbe v kataster nepremičnin, po katerem znaša neto tlorisna površina 774,4 m2, v katero so zajete vse površine, vključno z nadstreškom, teraso, balkoni, mansardo, …, neto tlorisna površina po PGD dokumentaciji pa znaša 595,89 m2.  

Objekt predstavlja investicijsko priložnost, zato je predvidena prodaja vmesnemu kupcu (novemu investitorju) na način "videno-kupljeno".

V ceno ni vključen pripadajoči davek. 

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

docx

Obrazec za izkaz interesa

62 KB Prenesi

Kontakt

Meta Šuštaršič

Meta Šuštaršič


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A