Zazidljivo zemljišče

Kozjak nad Pesnico, Kungota

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 6160
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 75.000,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: zemljišče stanovanjsko
Naslov: Kozjak nad Pesnico, Kungota
Skupna površina zemljišč: 5.300,00 m²
Parcelna številka: 603-601/0-0, 603-602/1-0

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo, s kmetijskim zemljiščem v Kozjaku nad Pesnico.

Nezazidano stavbno zemljišče in kmetijsko zemljišče v skupni izmeri 5.300 m2 se nahaja v naselju Kozjak nad Pesnico, v neposredni bližini cestne povezave med Kamnico in Zgornjo Kungoto.  Kot izhaja iz lokacijske informacije se parcela ID znak 603 601 v izmeri 2.729 m2 nahaja v območju kmetijskih zemljišč, parcela ID znak 603 602/1 v izmeri 2.571 m2 pa se delno nahaja v območju stanovanjskih površin (cca 60 %, v izmeri cca 1.543 m2), delno pa v območju kmetijskih zemljišč (cca 40 %, v izmeri cca 1.028 m2), obe k. o. Kozjak. Zazidljivo zemljišče je v ravnini, medtem ko se kmetijsko zemljišče v ozadju nadaljuje na blagem griču.

V lokacijski informaciji je tudi opredeljeno, da potekata tako po spodnjem delu parcele št. 602/1 kot po zahodnem delu parcele št. 601 kategorizirani občinski javni poti, ki sta v naravi asfaltirani, ni pa urejen ali prenos lastninske pravice ali služnost dostopa, kar uredi kupec. Enako niso zemljiškoknjižno urejeni dostopi na sosednjih zemljiščih.

Predlagamo preverbo možnosti gradnje glede na razvojne ideje na urbanizmu Občine Kungota.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

Navedena cena ne vsebuje pripadajočih davkov.

V kolikor se zanimate za nakup/najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

docx

Obrazec za izkaz interesa

62 KB Prenesi

Kontakt

Meta Šuštaršič

Meta Šuštaršič


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A