1/5 delež na kmetijskih, gozdnih zemljiščih

Obrov in Javorje, Hrpelje - Kozina

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 1807
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 15.000,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: zemljišče kmetijsko
Naslov: Obrov in Javorje, Hrpelje - Kozina
Skupna površina zemljišč: 29.539,00 m²
Parcelna številka: 2569 1218/20, 2569 1222, 2569 1235, 2569 1237/1, 2569 1237/2, 2569 1237/3, 2576 54/3 in 2576 59/4:

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Kmetijsko gozdna zemljišča in objekt v katastrski občini Obrov, Javorje – solastniški delež 1/5. Prodaja se solastniški delež, ki v naravi ni razdeljen. Potreben bo dogovor s preostalimi lastniki o delitvi zemljišč - parcelacija.

Nepremičnina je sicer razdeljena v 3 sklope, a se prodaja kot celota.
 
RE ID 1807-001, v naravi predstavlja parcelo 2569-1218/20, velikosti 572 m2 in parcelo 2569-1222, velikosti 2.090 m2, v skupni izmeri 2.662 m2, ki v naravi predstavljata gozd/kmetijske površine, v katastrski občini Javorje, Občina Hrpelje - Kozina. Lokacija: blizu hišne številke Javorje 56. Parceli ležita skupaj, v naravi predstavljata zaraščeno kmetijsko zemljišče. SDH ima 20% lastniški delež na obeh parcelah, kar predstavlja 532,40 m2. 

RE ID 1807-002, v naravi predstavlja parcelo 2569-1235, velikosti 8.902 m2, parcelo 2569-1237/1, velikosti 13.857 m2, parcelo 2569-1237/2, velikosti 673 m2 in parcelo 2569-1237/3, velikosti 1.093 m2, 4 parcele v skupni izmeri 24.525 m2, ki v naravi predstavljajo gozd/kmetijske površine/poseljeno zemljišča, v katastrski občini Javorje, Občina Hrpelje - Kozina. SDH ima 20% lastniški delež na vseh parcelah, kar predstavlja 4.905 m2. 

Na parceli 2569 1237/3 stoji zapuščen objekt, ID stavbe 2569- 61, hišni naslov Javorje 55, Hrpelje - Kozina, glede na GURS letnik 1825, obnovljena l. 1960, NTP 80 m2. Objekt stoji na zemljišču s kmetijsko rabo, kjer stanovanjske stavbe niso dovoljene. Ker gre za objekt starejšega obstoja (leto gradnje 1825). Stavba ima dve etaži (P+M), zraven je pretežno vkopan pomožni objekt. Parcele ležijo skupaj in oblikujejo zaključeno celoto, v naravi predstavljajo delno obdelovano kmetijsko zemljišče, delno gozd/poraščeno zemljišče ob Gabrškem potoku. Teren je pretežno raven. Parcele so lahko dostopne po makadamski poti. Tako kot za preostale dele, je tudi objekt v solastnini, delež SDH pa znaša 20 %.

RE ID 1807-003, v naravi predstavlja parcelo 2576-54/3, velikosti 403 m2 in parcelo 2576 59/4, velikosti 1.949 m2, v skupni izmeri 2.352 m2, ki v naravi predstavljata kmetijske površine, v katastrski občini Obrov, Občina Hrpelje - Kozina. Parceli ležita skupaj in oblikujeta zaključeno celoto. Ležita v neposredni bližini stavbe oz. kompleksa bivše opekarne. V naravi predstavljata delno funkcionalno zemljišče in dostopno pot do stavbe in delno gozd v večjem naklonu. SDH ima 20% lastniški delež na obeh parcelah kar predstavlja 470,4 m2. 

V prodajno ceno ni vključen propadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu ali pošti pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizacij

Datoteke

docx

Obrazec za izkaz interesa

62 KB Prenesi

Kontakt

Marko Urbanija

Marko Urbanija


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A