Dva dvostanovanjska objekta

Mala vas 21b, 21c, 21d in 21e, Ljubljana - Bežigrad

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 940
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 1.490.000,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: hiša dvojček
Naslov: Mala vas 21b, 21c, 21d in 21e, Ljubljana - Bežigrad
Leto izgradnje: 2009
Neto tlorisna površina stavb: 723,80 m²
Skupna površina zemljišč: 1.187,00 m²
Parcelna številka: 1735 237/20, 1735 237/17, 1735 237/19, 1735 237/18, 1735 237/2, 1735 237/10, 1735 237/11, 1735 237/12,1735 237/16

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Opis

Nepremičnina, ki se prodaja kot celota, predstavlja dva nedokončana dvostanovanjska objekta, v naravi dva dvojčka, zgrajena do III. gradbene faze, ki se nahajata na odlični lokaciji v urejenem naselju v Mali vasi za Bežigradom, in sicer:

1/ objekt z oznako A-2 na zemljišču v izmeri 495 m2 (ID znak parcela 1735 237/20 in 1735 237/17), z dvema stanovanjskima enotama s skupno NTP (po projektni dokumentaciji) 349,10 m2 oz. 172,00 in 177,10 m2 NTP vsake stanovanjske enote, na naslovih Mala vas 21b in 21c, Ljubljana ter
 
2/ objekt z oznako A-3 na zemljišču v izmeri 692 m2 (ID znak parcela 1735 237/19, 1735 237/18 in 1735 237/2), z dvema stanovanjskima enotama s skupno NTP (po projektni dokumentaciji) 374,70 m2 oz. 184,80 in 189,90 m2 NTP vsake stanovanjske enote, na naslovih Mala vas 21d in 21e, Ljubljana. 

Vsaka stanovanjska enota obsega tri etaže - klet, pritličje in podstrešje. Za vsako enoto sta po projektni dokumentaciji predvideni dve zunanji parkirni mesti in dostop na zelenico.

Dostop do gradbišča je iz občinske ceste ID znak parcela 1735 1810/12 in preko parcel ID znak 1735 237/10, 1735 237/11, 1735 237/12 ter 1735 237/16, ki so v solastništvu v deležu do 4/9 in so predmet prodaje skupaj z objekti.

Objekta sta bila do cca. III. gradbene faze zgrajena leta 2009. Komunalna infrastruktura ni izvedena, priključki se nahajajo v bližini.

Za objekta je bilo leta 2022 pridobljeno novo gradbeno dovoljenje. Izvedena dela deloma odstopajo od nove projektne dokumentacije in sicer pri frčadah, napuščih, vhodih v objekte, ..., kar uskladi kupec v sklopu dokončanja v lastni režiji.

Nepremičnina predstavlja izvrstno investicijsko priložnost, zato je predvidena prodaja vmesnemu kupcu/investitorju, po načelu videno-kupljeno.

V ceno ni vključen pripadajoči davek (9,5 % DDV), ki ga plača kupec.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

_________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

pdf

OBJEKT A-2 tlorisi in povrsine.pdf

0,71 MB Prenesi
pdf

OBJEKT A-3 tlorisi in povrsine.pdf

0,80 MB Prenesi
docx

Obrazec za izkaz interesa

62 KB Prenesi

Kontakt

Meta Šuštaršič

Meta Šuštaršič


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A