VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – HIŠE V KOŠTABONI – SDH ID 5148

Predmet prodaje je nepremičnina - hiša v Koštaboni z ID znakom: parcela 2624 2905 (ID 7160701), v izmeri 293 m2, ki v naravi predstavlja pozidano zemljišče v izmeri 293 m2, ID št. stavbe 2624-300 (glede na podatke GURS: letnik 1800, NTP 83,10 m2, prizidek k stanovanjski stavbi – kmetijska stavba) in ID št. stavbe 2624-305 (glede na podatke GURS: letnik 1800, NTP: del stavbe 1 površine 82,20 m2, del stavbe 2 površine 107,7 m2, del stavbe 3 površine 12,70 m2), na naslovu Koštabona 45, 6274 Koper, last družbe SDH, d.d.

Prodaja navedene nepremičnine bo potekala na način E-dražbe z zviševanjem izklicne cene.

Razpisni elementi:

  • datum dražbe: 29. 2. 2024 ob 14 uri,
  • rok za prijavo: do 26. 2. 2024 do 23:59:59 ure,
  • varščina: 10.000,00 EUR,
  • rok za plačilo varščine: do 26. 2. 2024,
  • vidnost varščine na prodajalčevem računu: najkasneje do vključno 27. 2. 2024,
  • izklicna cena: 195.000,00 EUR in sicer brez pripadajočega davka (9,5%), ki ga plača kupec,
  • korak draženja: 4.000,00 EUR,
  • prijava na e-dražbbo na https://sdh.edrazbe.si/,
  • več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS ID 5148

Nazaj na seznam
SHIFT + A