Zemljišče

Dekliči, Kaštelir - Labinci - Hrvaška

5 slike

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 686-002
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 15.000,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: zemljišče nezazidljivo
Naslov: Dekliči, Kaštelir - Labinci - Hrvaška
Skupna površina zemljišč: 253,00 m²
Parcelna številka: k.o. Kaštelir, k.č. 2506/4

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Opis

Nepremičnina predstavlja zemljišče, ki je skladno z OPPN naselja Dekliči, namenjeno za zaščitene zelene površine, zemljišče za trafo postajo. V naravi trenutno predstavlja del neasfaltirane ceste. 
Parcela: k.o. Kaštelir, k.č. 2506/4. Površina zemljišča: 253 m2.

Prodajna cena: 15.000 EUR + davek (3 % DPN).

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.o ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

docx

Obrazec za nezavezujočo ponudbo

7 MB Prenesi

Kontakt

Marko Urbanija

Marko Urbanija


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A