Stavbno zemljišče

Začret pri Celju

4 slike

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 2134
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 325.200,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: zemljišče zazidljivo
Naslov: Začret pri Celju
Skupna površina zemljišč: 11.207,00 m²
Parcelna številka: 1073-1143/2, 1143/1, 1155/5

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Opis

Nepremičnina predstavlja stavbno zemljišče v območju Začret pri Celju. Zemljišče meri skupaj 11.207 m2, leži na treh parcelnih številkah v k.o. 1073, Trnovlje (1143/2, 1143/1, 1155/5). Del zemljišča je primernega za stanovanjsko gradnjo, vendar je pred tem potrebno sprejeti OPPN.

Podrobnejša namenska raba zemljišč je naslednja:

- Parcela št. 1143/2, k.o. 1073 Trnovlje - večji del (5.629 m2 oziroma 91,1 %) sodi v stanovanjsko območje s spremljajočimi dejavnostmi in objekti družbenega standarda, manjši del na severovzhodni strani zemljišča (550 m2 oziroma 8,9 %) pa v območje proizvodnih in servisnih dejavnosti.

- Parcela št. 1143/1, k.o. 1073 Trnovlje - večji del (3.827 m2 oziroma 93,3 %) sodi v stanovanjsko območje s spremljajočimi dejavnostmi in objekti družbenega standarda, manjši del (275 m2 oziroma 6,7 %) pa je predvideno za cesto - avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto.

- Parcela št. 1155/5, k.o. 1073 Trnovlje - sodi v območje proizvodnih in servisnih dejavnosti in predstavlja dostop do zemljišča v lasti DUTB pod RE ID 2134 in tudi del dostopa do hiše, ki se nahaja na parceli št. 1143/3, ki je tudi v lasti DUTB (RE ID 1517). Dostop do hiše v naravi tako delno poteka po parc.št. 1155/5, zato bomo služnost dostopa na novega lastnika stanovanjske hiše urejali istočasno ob prodaji nepremičnine RE ID 2134, v sklopu prodajne pogodbe.

Skupaj z zemljiščem je mogoč tudi nakup stanovanjske hiše neposredno ob zemljišču, ki stoji na parc.št. 1143/3, v velikosti 800 m2, na naslovu Začret 28a (RE ID 1517). Hiša je bila grajena leta 1989, je 393,80 m2 neto površine (podatki Gurs) in etažnosti P+N+M. Hiša ima pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje po zakonu. Več informacij na oglasu za RE ID 1517.

V ceno ni vključen pripadajoči davek. Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičn, ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

docx

Obrazec za nezavezujočo ponudbo

7 MB Prenesi

Kontakt

Iva  Kozar

Iva Kozar


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A