Zemljišče zazidljivo

Šempeter - Vrtojba

3 slike

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 731-006
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 4.200.000,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: zemljišče zazidljivo
Naslov: Šempeter - Vrtojba
Neto tlorisna površina stavb: 83.613,00 m²
Parcelna številka: 1362/1, 1363/5, 1363/6, 1363/7, 1518/1, 1560/1, 1560/3, 1560/4, 1560/5, 1580/1, 1580/2, 1580/3, 1581/1, 1581/2, 1581/3, 1582/3, 1582/4, 1592/4, 3589/14, 3589/15, 3589/16, 3590/7, 3590/8, 3590/9 vse k.o. 2316 Vrtojba

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Opis

Nepremičnine v naravi predstavljajo stavbna zemljišča na obrobju naselja Vrtojba. OPN Občine Šempeter-Vrtojba predvideva na lokaciji izgradnjo poslovne cone.

Nepremičnine se nahajajo na dobro dostopni lokaciji na obrobju naselja Vrtojba, neposredno ob glavni lokalni cesti Vrtojba - Miren.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V prodajno ceno ni vključen pripadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup, vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo ne-zavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

docx

Obrazec za izkaz interesa

62 KB Prenesi

Kontakt

Mišo Josip Ivanec

Mišo Josip Ivanec


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A