Stavbno zemljišče Pesnica

Pesniški Dvor, Pesnica pri Mariboru

3 slike

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 1399
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 90.000,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: zemljišče zazidljivo
Naslov: Pesniški Dvor, Pesnica pri Mariboru
Skupna površina zemljišč: 8.442,00 m²
Parcelna številka: 618-116/3, 618-116/4

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Stavbno zemljišče Pesnica.

Zemljišče predstavlja zaključeno celoto v velikosti 8.422 m2. Po podatkih lokacijske informacije se zemljišče nahaja v drugem ureditvenem območju za poselitev, katero je namenjeno za proizvodno, trgovsko ali transportno-servisno dejavnost. Zemljišče se nahaja na dostopni lokaciji, v bližini zelenih površin z urejenim asfaltiranim dostopom. Zemljišče je v depresiji in meji na vzhodu na Gačniški potok.

Občina Pesnica pripravlja nov Občinski prostorski načrt (OPN), v izdelavi je tudi hidrološko hidravlična študija glede poplavne nevarnosti. Predlagamo preverbo možnosti gradnje na urbanizmu občine.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

Navedena cena ne vključuje DDV.

OPOZORILO: Za zemljišče je potrebno sprejeti Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

V kolikor se zanimate za nakup/najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo zavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

docx

Obrazec za izkaz interesa

62 KB Prenesi

Kontakt

Meta Šuštaršič

Meta Šuštaršič


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A