Iskalnik nepremičnin v lasti SDH

Vila v Slovenskih Konjicah - zbiranje ponudb za najem

Šolska ulica 14, Slov. Konjice

Osnovni podatki

RE ID 210
Posredovanje: oddaja
vrsta objekta: Vila v Slovenskih Konjicah - zbiranje ponudb za najem
Naslov: Šolska ulica 14, Slov. Konjice
leto izgradnje: 1890
leto prenove: 2002
Neto tlorisna površina stavb: 851,00 m²
Skupna površina zemljišč: 2.798,00 m²

Zemljevid lokacije

Javni poziv za zbiranje ponudb za najem nepremičnine dvorca Vila Marija.

Predmet razpisa je najem delno funkcionalne nepremičnine s pripadajočimi zemljišči in sicer:

  • parcela 1115 71/4 v izmeri 1.835 m2 ,
  • parcela 1115 71/8 v izmeri 614 m2,
  • parcela 1115 1031/17 v izmeri 91 m2,
  • parcela 1115 1328/4 v izmeri 167 m2,
  • parcela 1115 1366/29 v izmeri 91 m2.

SDH, d. d., je lastnik nepremičnin do celote (1/1), ki jih bo oddal po načelu „videno-oddano“, medtem ko SDH, d.d. ni lastnik obstoječe opreme.

Stavbo je konec 19. stoletja zgradila družina Windischgraetz kot rezidenčni dvorec z veliko vinsko kletjo in je bila v letih 2000-2002 celovito in kvalitetno prenovljena. Vila je v stanju polne uporabnosti, solidno vzdrževana (čiščena, zračena, ogrevana). Opremljena je z vsemi potrebnimi inštalacijami, razen vodovodnega priključka.

V naravi gre za poslovno-stanovanjski objekt, ki obsega klet, pritličje, nadstropje in mansardo. Vse etaže objekta so urejene in izdelane, nadstropja so med seboj povezana z lepimi stopnišči.
V kleti je čez celotno etažo urejena čudovita vinska klet z obokanim stropom. V pritličju in v prvem nadstropju se razprostirajo številne in raznoliko urejene sobane. V vseh treh etažah je po tleh položen marmor. V mansardi je urejen velik bivalni prostor, ki se razteza čez cel etažo. Ob hiši je garaža za več osebnih vozil.

Vila stoji na rahlo pobočnem, delno ravnem zemljišču pravilne oblike. Celotna parcela je ograjena s kovano ograjo višine 2,5 metra na betonskem podstavku. Na veliki parceli se razprostira botanični vrt oziroma park. Vila je lahko dostopna, do nje sta urejena dva uvoza z vrati z možnostjo daljinskega odpiranja. Neposredna okolica vile je tlakovana s klasičnim granitnim tlakovcem.

Najemno razmerje se sklepa za določeno obdobje enega leta z začetkom 1. 5. 2023 oz. po dogovoru in z možnostjo podaljšanja. Najemodajalec ima v primeru prodaje tretji osebi pravico to pogodbo odpovedati s 3-mesečnim odpovednim rokom. Izbrani najemnik krije vse stroške tekoče rabe nepremičnine oziroma vse obratovalne stroške, ki nastajajo ob uporabi prostora in v zvezi z njo, in sicer: ogrevanje, čiščenje, odvoz smeti, elektriko, telekomunikacije in vse ostale stroške, ki bremenijo najete prostore. O poravnavi obveznosti iz tega odstavka mora najemnik mesečno obveščati najemodajalca. Investicijski stroški se krijejo po dogovoru.

Ponudba mora vsebovati ponudbeno ceno, morebitne komentarje na osnutek najemne pogodbe (v nasprotnem primeru se šteje, da ponudnik soglaša z najemno pogodbo) oziroma druge ponudnikove pogoje za najem.

Ostale zahteve najemodajalca so:

  • vplačilo varščine v višini vsaj treh najemnin v roku (3) treh delovnih dni po podpisu najemne pogodbe,
  • pogodba se sklene v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, pri čemer strošek priprave notarskega zapisa plačata najemnik in najemodajalec vsak do ene polovice.

Kontaktna oseba za pridobitev osnutka najemne pogodbe z vsemi pogoji najema ter za druga morebitna vprašanja je g. Edo Bečič (kontaktni podatki: 01/429-34-63, 040-977-235, e-naslov: edo.becic@sdh.si). 

Ponudniki lahko predložijo svojo ponudbo po e-pošti, navadni pošti ali osebno v vložišču, najkasneje do 31. 3. 2023 do 12. ure, na naslov: SDH, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, za EDO BEČIĆ, s pripisom »Ponudba za najem nepremičnine Vila Marija – Slov. Konjice«.

Slovenske Konjice – Živahno srednjeveško mesto
Slovenske Konjice so srednjeveško podeželsko mesto v Dravinjski dolini. Bogata kulturna in naravna dediščina mesta mu dajeta posebno dušo ter prispevata k atraktivnosti mesta za domače in tuje turiste. Slovenske Konjice veljajo za zgled prijaznosti in urejenosti, kar potrjujejo številna referenčna, domača in mednarodna, priznanja. Obdane so z rodovitnimi polji in vinorodnimi griči, ki ustvarjajo prijetno klimo in nudijo številne možnosti za rekreacijo in oddih.
V Slovenskih Konjicah živi približno 14.500 prebivalcev, med njimi prevladujejo mlajši, kar je značilnost le redkih slovenskih občin in kar izpričuje, da mesto predstavlja kvalitetno okolje za mlade in za družine. Mesto je odlično povezano z bližnjima Celjem in Mariborom. (viri: www.slovenskekonjice.si, www.stat.si)

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

 

Edo Bečić

Številka licence: 0177601748

SDH  d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A