Transformatorska postaja

Industrijska cesta 5

1 slike

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 5020-008
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 50.000,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: gospodarski objekt industrijski objekti
Naslov: Industrijska cesta 5
Leto izgradnje: 1974
Status nepremičnine: v uporabi Elektro Primorska
Neto tlorisna površina stavb: 70,40 m²
Skupna površina zemljišč: 114,00 m²
Zemljiško-knjižni ID: 2304--
Parcelna številka: 900/137, 904/1

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Tehnični prostor v poslovni coni MEBLO Kromberk

Tehniči prostor v dveh etažah je v naravi transfomatorska postaja v velikosti 70,40 m2. Prostor se nahaja na dobro dostopni lokaciji v sklopu večje poslovne stavbe na Industrijski cesti v poslovni coni Meblo Kromberk, Nova Gorica. Transformatorska postaja je v uporabi in posesti Elektro primorksa d.d., ki ima za prostor sklenjeno veljavno najemno pogodbo do konca leta 2029.

V kolikor se zanimate za nakup, vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej. O naši odločitvi vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost prodaje pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

docx

Obrazec za izkaz interesa

62 KB Prenesi

Kontakt

Mišo Josip Ivanec

Mišo Josip Ivanec


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A