Iskalnik nepremičnin v lasti SDH

Stavbna zemljišča

Tovarniška cesta 36, Logatec

Osnovni podatki

RE ID 5018-015
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 45.000,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Stavbna zemljišča
Naslov: Tovarniška cesta 36, Logatec
Neto tlorisna površina stavb: 548,00 m²
Parcelna številka: 2017 789/92, 789/98

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Nepremičnine se nahajajo ob bivši upravni stavbi KLI Logatec.

Nepremičnine v naravi predstavljajo parkirne in funkcionalne površine bivše upravne stavbe KLI Logatec.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V prodajno ceno ni vključen pripadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu ali pošti pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Mišo Josip Ivanec

SDH  d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A