Zazidljivo zemljišče v poslovni coni, Velenje

Industrijska cona Velenje

5 slike

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 1974
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 89.900,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: zemljišče zazidljivo
Naslov: Industrijska cona Velenje
Skupna površina zemljišč: 2.488,00 m²
Zemljiško-knjižni ID: k.o. 964--
Parcelna številka: 1647/4

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zazidljivo zemljišče v Velenju z namensko rabo stavbno zemljišče znotraj območja urejanja mesta.

Predmet prodaje je stavbno zemljišče v k.o. Velenje v Mestni občini Velenje. Zemljišče se nahaja v gospodarski coni (IG) za skladiščem Mercatorja. Do predmetnega zemljišča je z glavne ceste mogoč dostop preko druge parcele. Zemljišče na eni strani meji na poslovno zgradbo Mercatorja in na drugi strani na železniško progo.

Velenje je šesto največje mesto v Sloveniji in šteje 34.000 prebivalcev. Ekonomski razvoj mesta temelji predvsem na energetski in železno- predelovalni dejavnosti. Celje je oddaljeno 25 km in predstavlja ekonomski ter administrativno središče Savinjske regije. Regija ima izjemno strateško lego, saj skozi njo potekajo pomembne mednarodne cestne in železniške povezave. Priključek na avtocestno povezavo Ljubljana - Maribor je oddaljen 14 km.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

docx

Obrazec za nezavezujočo ponudbo

7 MB Prenesi

Kontakt

Edo Bečić

Edo Bečić


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A