Stavbno zemljišče na Grencu v Škofji Loki

Grenc, Škofja Loka

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 447-001
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 500.900,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: zemljišče zazidljivo
Naslov: Grenc, Škofja Loka
Skupna površina zemljišč: 4.172,00 m²
Zemljiško-knjižni ID: 2029-357-3, 2029-357-4

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Prodaja se stavbno zemljišče, predvideno za gradnjo poslovnih objektov

Zemljišče v naravi predstavlja nezazidan travnik v skupni izmeri 4.172 m2 (delež 1/1). SDH je lastnik 2.086 m2 zemljišča (1/2 delež), vendar ob soglasju solastnika prodaja celotno zemljišče (1/1 delež).

Informativna cena znaša 120 EUR/m2 + 22 % DDV.

Zemljišče leži neposredno ob regionalni cesti Škofja Loka-Kranj in je od središča Škofje Loke oddaljeno zgolj 2 km. V skladu s trenutno sprejetim občinskim prostorskim načrtom je zemljišče predvideno za izgradnjo poslovnih objektov. Predhodno je potrebno sprejeti še OPPN. Vsi priključki (kanalizacija, komunikacije, vodovod in plinovod) se nahajajo v neposredni bližini zemljišča. 

Osnovna namenska raba: površine drugih območij, ki so namenjene zlasti nakupovalnim centrom - BD. Dopustne dejavnosti po lokacijski informaciji: trgovina, gostinstvo, storitvene dejavnosti, poslovne dejavnosti, kulturne, verske, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti.

V okolici prevladujejo eno in večstanovanjski objekti ter trgovski centri Hofer, Lidl, Qlandia, Tuš center, Mercator center in Merkur. Tako se del infrastrukture nahaja v neposredni bližini, del pa v 2 km oddaljenem centru Škofje Loke.

V kolikor se zanimate za nakup/najem, vas pozivamo, da nam pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej. O naši odločitvi vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost prodaje pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja.

Več informacij je na voljo na povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin, ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

docx

Obrazec za izkaz interesa

62 KB Prenesi

Kontakt

Edo Bečić

Edo Bečić


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A