Trgovski prostori v objektu Nama v Slovenj Gradcu

Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 6185-001_
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 340.000,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: poslovni prostor trgovina
Naslov: Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec
Leto izgradnje: 1981
Leto prenove: 2022
Neto tlorisna površina stavb: 503,00 m²
Zemljiško-knjižni ID: 850-1599-2

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Trije trgovski prostori v pritličju nekdanje blagovnice NAMA v Slovenj Gradcu

Nepremičnina v naravi predstavlja tri (3) trgovske prostore, ki se nahajajo v poslovnem objektu NamaNova na naslovu Podgorska cesta 2, v centru Slovenj Gradca. Okolica je urejena, delno asfaltirana, delno travnata. Pred objektom so urejene parkirne površine. Okolica objekta je dokaj gosto pozidana z individualnimi stanovanjskimi objekti in drugimi poslovnimi objekti.

Del parkirišč je v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, drugi del parkirnih površin, dovoznih poti ter dostop v trgovski del pa je v lasti večinskega lastnika poslovne stavbe, podjetja Partner d. o. o.

Osnovni objekt je bil zgrajen leta 1972, po namembnosti je poslovni, v 5 etažah obsega 13 poslovnih prostorov. Leta 2022 je bila na objektu izvedena delna sanacija ravne strehe. Predmetni trgovski prostor se nahaja v pritličju objekta oz. v prizidku, ki je bil zgrajen leta 1981. Po namembnosti je bil sprva skladišče, a je SDH leta 2023 spremenil namembnost v trgovsko; trenutno sta dva prostora zasedena z najemniki, en trgovski lokal pa je prazen.

Skupna površina poslovnega objekta znaša 4.508 m2, od tega ima SDH v lasti zgolj posamezni etažni del št. 850-1599-2 v izmeri 503 m2, kar predstavlja 11 % delež lastništva v stavbi. Posamezni prostori, ki so v lasti SDH, so ločeni z montažnimi predelnimi stenami in na ta način je etažni del v naravi razdeljen na tri ločene trgovske prostore s skupnim vhodom in predprostorom: 
- trgovski prostor 1 meri 201 m2 (oddan);
- trgovski prostor 2 meri 138 m2 (prazen);
- trgovski prostor 3 meri 97 m2 (oddan).

Prodaja se kot celota in ne po posameznih trgovinah.

V ceno ni vključen pripadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup ali najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.  

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Trgovski prostori so tudi na voljo za najem. Več informacij na OGLAS ID 6185-001.

Datoteke

docx

Obrazec za izkaz interesa

62 KB Prenesi

Kontakt

Edo Bečić

Edo Bečić


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A