Skladiščni prostori v TC Katica - E-DRAŽBA

Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 5131-003.
Posredovanje: prodaja
Izklicna cena: 75.000,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: poslovni prostor pisarna
Naslov: Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec
Leto izgradnje: 1993
Leto prenove: 2004
Neto tlorisna površina stavb: 233,50 m²
Zemljiško-knjižni ID: 850-1291-12, 850-1291-13, 850-1291-14
energetski razred: D (60-105 kWh/m²a)

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Opis

ORGANIZIRANA JE E-DRAŽBA

Z javno dražbo se prodajajo naslednje nepremičnine z ID znaki:

− del stavbe 850-1291-12 (ID 5597136) v izmeri 28,10 m2

− del stavbe 850-1291-13 (ID 5597137) v izmeri 90,00 m2

− del stavbe 850-1291-14 (ID 5597138), v izmeri 115,42 m2,

ki v naravi predstavljajo tri skladiščne prostore, št. 12, 13 in 14, v kletni etaži poslovno trgovskega centra KATICA v Slovenj Gradcu, na naslovu Ronkova ulica 4 2380 Slovenj Gradec. Nepremičnina je last družbe SDH, d. d., do celote.


Povzetek ključnih rokov:

- Obdobje ogledov pogodbenega predmeta: od objave vabila do 19. 7. 2024

- Rok za prijavo na e-dražbo (»razpisni rok«):22. 7. 2024 do 23:59:59 ure

- Rok za plačilo varščine: 22. 7. 2024 do 23:59:59 ure

- Rok vidnosti plačila varščine na TRR: 23. 7. 2024 do 23:59:59 ure

- Datum e-dražbe: 25. 7. 2024 ob 14:00 uri


Povzetek ključnih vrednosti:

- Znesek varščine: 4.000,00 EUR

- Izklicna cena: 75.000,00 EUR

- Najmanjši možni dražbeni korak: 1.500,00 EUR


Prijava na elektronsko dražbo na povezavi https://sdh.edrazbe.si/.


Na poziv Prodajalca mu mora dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno, v roku desetih (10) delovnih dni poslati pravilno izpolnjene in podpisane izjave PPDFT in KYC.


OPIS NEPREMIČNINE

Nepremičnina predstavlja posamezne dele št. 12, 13 in 14, v poslovno trgovskem centru KATICA v Slovenj Gradcu. Poslovni objekt je bil zgrajen leta 1993 in je etažnosti: K + P + 3N. Celotna površina objekta je več kot 6.200 m2 in v notranjosti obsega 91 poslovnih prostorov. 
Pred objektom so urejene parkirne površine. Okolica objekta je dokaj gosto pozidana z individualnimi stanovanjskimi hišami in drugimi poslovnimi objekti.

Skladiščni prostori se nahajajo v kletni etaži in so dostopni tudi z avtom. 
Pred leti je v teh prostorih delovala avtopralnica, sedaj pa so prostori urejeni v priročno skladišče.

SDH je v istem objektu tudi lastnik pisarniškega prostora v 2. nadstropju, ki meri 46,90 m2.  Več informacij na spodnji povezavi.

Nepremičnina se prodaja posamezno ali kot celota. 

V ceno ni vključen pripadajoči davek. (prodaja lahko z DPN ali DDV - z izjavo po 76a. členu).

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Za več informacij o prodaji pisarniškega prostora kliknite na OGLAS ID 5131-001 ali za prodajo kot celota na OGLAS ID 5131. 

Datoteke

pdf

energetska izkaznica 2015-235-232-24198 1637127408.pdf

0,37 MB Prenesi
pdf

Priloga-1-Osnutek-PP 5131-003.pdf

0,35 MB Prenesi
pdf

E-DRAZBA-Vabilo-5131-003-13.pdf

0,40 MB Prenesi

Kontakt

Edo Bečić

Edo Bečić


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A