Pisarniški prostor v TC Katica- E-DRAŽBA

Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 5131-001
Posredovanje: prodaja
Izklicna cena: 49.000,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: poslovni prostor pisarna
Naslov: Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec
Leto izgradnje: 1993
Leto prenove: 2004
Neto tlorisna površina stavb: 46,90 m²
Zemljiško-knjižni ID: 850-1291-61
energetski razred: D (60-105 kWh/m²a)

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Opis

ORGANIZIRANA JE E-DRAŽBA

Z javno dražbo se prodaja nepremičnina z ID znakom: del stavbe 850-1291-61 (ID 5597455), v velikosti 46,90 m2, ki v naravi predstavlja neopremljen poslovni prostor št. 61, primeren za pisarno ali trgovino, v 2. nadstropju poslovno trgovskega centra KATICA v Slovenj Gradcu, na naslovu Ronkova ulica 4 2380 Slovenj Gradec, last družbe SDH, d. d.

Povzetek ključnih rokov:

- Obdobje ogledov pogodbenega predmeta: od objave vabila do 19. 7. 2024.

- Rok za prijavo na e-dražbo: 22. 7. 2024 do 23:59:59 ure.

- Rok za plačilo varščine: 22. 7. 2024 do 23:59:59 ure.

- Rok vidnosti plačila varščine na TRR: 23. 7. 2024 do 23:59:59 ure.

- Datum e-dražbe: 25. 7. 2024 ob 13:00 uri.

Povzetek ključnih vrednosti:

- Znesek varščine: 3.000,00 EUR

- Izklicna cena: 49.000,00 EUR

- Najmanjši možni dražbeni korak: 1.000,00 EU

Prijava na elektronsko dražbo na povezavi https://sdh.edrazbe.si

Na poziv Prodajalca mu mora dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno, v roku desetih (10) delovnih dni poslati pravilno izpolnjene in podpisane izjave PPDFT in KYC.


OPIS NEPREMIČNINE:

Nepremičnina predstavlja posamezni del št. 61 v poslovno trgovskem centru KATICA v Slovenj Gradcu. Poslovni objekt je bil zgrajen leta 1993 in je etažnosti: K + P + 3N. Celotna površina objekta je več kot 6.200 m2 in v notranjosti obsega 91 poslovnih prostorov. 
Pred objektom so urejene parkirne površine. Okolica objekta je dokaj gosto pozidana z individualnimi stanovanjskimi objekti in drugimi poslovnimi objekti.

Prostor se nahaja v 2. nadstropju, ima južno lego in je večnamenski; primeren je za opravljanje storitev, lahko je pisarna ali trgovina. Prostor je delno pregrajen in ima lastne sanitarije. 
Pred leti je bila začeta prenova, ki še ni dokončana; manjka spuščen strop, finalna inštalacijska dela, beljenje...

SDH je v istem objektu tudi lastnik skladiščnih prostorov v kleti, ki skupaj merijo  233,50 m2. Več informacij na spodnji povezavi.

V ceno ni vključen pripadajoči davek. (prodaja lahko z DPN ali DDV - z izjavo po 76a. členu).

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Za več informacij o prodaji skladiščnega prostora kliknite na OGLAS ID 5131-003 ali za prodajo kot celote na OGLAS ID 5131. 

Datoteke

pdf

energetska izkaznica 2015-235-232-24198.pdf

0,37 MB Prenesi
pdf

Priloga-1-Osnutek-PP 5131-001.pdf

0,35 MB Prenesi
pdf

E-DRAZBA-Vabilo-5131-001-13.pdf

0,40 MB Prenesi

Kontakt

Edo Bečić

Edo Bečić


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A