Proizvodno-poslovni objekti

Panonska ulica 11, Murska Sobota

4 slike

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 525-001
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 2.300.000,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: poslovni prostor večji kompleksi
Naslov: Panonska ulica 11, Murska Sobota
Leto izgradnje: 1976
Neto tlorisna površina stavb: 12.706,00 m²
Skupna površina zemljišč: 18.409,00 m²
Zemljiško-knjižni ID: 105--
Parcelna številka: 3879/10, 3879/11, 3879/26, 3879/40, 3879/9

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Proizvodno-poslovni objekti na odlični lokaciji v neposredni bližini avtoceste.

Proizvodno-poslovni kompleks se nahaja na naslovu Panonska ulica 11, Murska Sobota. Nepremičnino zaznamuje odlična lokacija v bližini avtocestne povezave Budimpešta-Maribor-Dunaj. 

Proizvodno-poslovni objekti so bili zgrajeni namensko za potrebe mesnopredelovalne industrije in predstavljajo upravno zgradbo s klavnico, hlevom in drugimi spremljevalnimi objekti. Glavni objekt je bil zgrajen leta 1976. Upravna stavba in klavnica sta bili prenovljeni v letih 2001-2004  instalacije, 2002-2004 okna; (vir: GURS podatki) fasada upravne stavbe je bila prepleskana cca pred 15. leti. 

Enota A: Upravna zgradba s klavnico in spremljevalnimi objekti
ID znaki: 105 3879/10, 105 3879/11, 105 3879/26, 105 3879/40, 3879/9.

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno. V prodajno ceno ni vključen pripadajoči davek.

Če se zanimate za nakup, vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

docx

Obrazec za izkaz interesa

62 KB Prenesi

Kontakt

Meta Šuštaršič

Meta Šuštaršič


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A