Recepcija v pritličju objekta - E-DRAŽBA

Hočko Pohorje 131, Hočko Pohorje, Hoče - Slivnica

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 136-003
Posredovanje: prodaja
Tip nepremičnine: počitniški objekt ostalo
Naslov: Hočko Pohorje 131, Hočko Pohorje, Hoče - Slivnica
Leto izgradnje: 2000
Neto tlorisna površina stavb: 34,38 m²
Zemljiško-knjižni ID: 699 Hočko Pohorje-765-13
Parcelna številka: 699-765-13

Dne 14. 11. 2023 je potekala javna dražba za nakup recepcije v objektu B2 na Mariborskem Pohorju. Trenutno je v teku postopek sprejemanja odločitve glede prejetih ponudb, zato do nadaljnjega ne bomo obravnavali prejetih nezavezujočih ponudb.

Predmet prodaje je nepremičnina z ID znakom del stavbe 699-765-13 (ID 5513352) v izmeri 34,38 m2, V turističnem naselju Bolfenk prodamo prostore recepcije v izmeri 34,38 m2, ki se nahaja v pritličju apartmajske hiše B2. Gre za večapartmajski objekt v turističnem naselju Bolfenk, ki se nahaja na cca 1050 m n.v. Po etažnem  načrtu je v objektu 13 bivalnih enot in 1 nebivalna. Nepremičnina ima ločen vhod iz smeri skupnega parkirišča, ki je na južni strani.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno. 

Pohorje je največje smučarsko središče v Sloveniji, ki nudi after-ski zabave, sproščanje v wellnesih, kolesarjenje, pohodništvo, pokušine vin in izjemno kulinariko.

Maribor je ena od 10 najboljših turističnih destinacij:

  • Maribor je bil leta 2012 evropska prestolnica kulture.
  • Maribor je bil v več svetovnih medijev priznan kot ena izmed najboljših 10 svetovnih turističnih destinacij.
  • Maribor je središče ene najhitreje rastočih turističnih destinacij v Sloveniji.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

Kontakt

Edo Bečić

Edo Bečić


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A