Stanovanjska hiša Mezgovci - E-DRAŽBA

Mezgovci ob Pesnici 4b, Mezgovci ob Pesnici

4 slike

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 6035
Posredovanje: prodaja
Izklicna cena: 60.000,00 €
Tip nepremičnine: hiša atrijska
Naslov: Mezgovci ob Pesnici 4b, Mezgovci ob Pesnici
Leto izgradnje: 1983
Neto tlorisna površina stavb: 260,50 m²
Skupna površina zemljišč: 1.062,00 m²
Parcelna številka: 383-69/8

Enodružinska atrijska hiša v Mezgovcih ob Pesnici.

ORGANIZIRANA JE E-DRAŽBA 

V zadevnem postopku z javno dražbo se prodaja naslednja nepremičnina z ID znakom:parcela 383 69/8 (ID 4698792), v velikosti 1.062 m2, ki v naravi predstavlja zemljišče, na katerem stoji starejša stanovanjska hiša, z  ID št. 383-14 (glede na podatke GURS: letnik 1983, NTP 260,5 m2, uporabne površine 135,5 m2), na naslovu Mezgovci ob Pesnici 4b.

Povzetek ključnih rokov iz tega vabila:

  • Obdobje ogledov pogodbenega predmeta: od objave vabila do 19. 7. 2024.
  • Rok za prijavo na e-dražbo: 22. 7. 2024 do 23:59:59 ure.
  • Rok za plačilo varščine: 22. 7. 2024 do 23:59:59 ure.
  • Rok vidnosti plačila varščine na TRR: 23. 7. 2024 do 23:59:59 ure.
  • Datum e-dražbe: 25. 7. 2024 ob 12:00 uri.

Povzetek ključnih vrednosti iz tega vabila:

  • Znesek varščine: 4.000,00 EUR.
  • Izklicna cena: 60.000,00 EUR.
  • Najmanjši možni dražbeni korak: 2.000,00 EUR.

Prijava na elektronsko dražbo na povezavi https://sdh.edrazbe.si/.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Na poziv Prodajalca mu mora dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno, v roku desetih (10) delovnih dni poslati pravilno izpolnjene in podpisane izjave PPDFT in KYC.

Datoteke

pdf

Priloga-1-osnutek-PP-hisa-Mezgovci-ID-6035.pdf

0,28 MB Prenesi
pdf

Vabilo-na-E-Drazbo-hisa-Mezgovci-ID-6035-2.pdf

0,32 MB Prenesi

Kontakt

Marko Urbanija

Marko Urbanija


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A