Zemljišča za gradnjo poslovne cone

Želodnik, Domžale

4 slike

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 229
Posredovanje: prodaja
Tip nepremičnine: zemljišče zazidljivo
Naslov: Želodnik, Domžale
Skupna površina zemljišč: 287.041,50 m²
Parcelna številka: 1943 538/2

Dne 24. 11. 2023 je potekala javna dražba za nakup zemljišč v bodoči industrijski coni Želodnik. Trenutno je v teku postopek sprejemanja odločitve glede prejetih ponudb, zato do nadaljnjega ne bomo obravnavali prejetih nezavezujočih ponudb.

Kompleks zemljišč se nahaja v bodoči industrijski coni Želodnik pri Domžalah v bližini avtoceste A1. Zemljišča so namenjena za gradnjo poslovne cone za potrebe izgradnje proizvodnih, poslovnih, obrtnih, trgovskih in skladiščnih objektov.  

Območje bodoče poslovne cone je potrebno komunalno opremiti.

Zemljišča se nahajajo ob bodoči načrtovani povezovalni hitri cesti med avtocesto A1 in A2. Zaradi dobre strateške lege in bližine avtoceste je bodoča cona primerna za gradnjo večjih objektov, namenjenih proizvodnji, skladiščenju in logistiki.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

Kontakt

Mišo Josip Ivanec

Mišo Josip Ivanec


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A