Iskalnik nepremičnin v lasti SDH

Stavbno zemljišče v Bakovcih

Panonska ulica 11, Murska Sobota

Osnovni podatki

RE ID 525-004
Posredovanje: prodaja
namembnost: Stavbno zemljišče v Bakovcih
Naslov: Panonska ulica 11, Murska Sobota
Skupna površina zemljišč: 25.231,00 m²
ostalo: 105--
Parcelna številka: 3879/12, 3879/46

Zemljevid lokacije

Dne 14.12.2022 je potekala javna dražba za nakup pozidanega stavbnega zemljišča v proizvodnem kompleksu Pomurka. Trenutno je v teku postopek sprejemanja odločitve glede prejetih ponudb, zato do nadaljnjega ne bomo obravnavali prejetih nezavezujočih ponudb.

Pozidano stavbno zemljišče v Proizvodnem kompleksu Pomurka, Murska Sobota

Zemljišči za gradnjo poslovnih objektov v Bakovcih

Nepremičnini predstavljata pozidani stavbni zemljišči v skupni izmeri 25.231 m2, ki se nahajata znotraj bivšega proizvodno poslovnega kompleksa Pomurka.

V skladu z določili sprejetega Občinskega prostorskega načrta se zemljišči nahajata v enoti urejanja prostora SO 111, v območju proizvodnih dejavnosti, kjer so površine namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim. Kupec pridobi še sorazmerni delež na dostopnih poteh, ki vodijo do navedenih parcel.

Na zemljišču stoji več funkcionalno zastaranih objektov, ki jih bo kupec odstranil na lastne stroške. 

Nepremičnina se prodaja po načelu "videno-kupljeno".

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

Meta Šuštaršič

Številka licence: 0095200977

SDH  d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A