Poslovni prostor na Polzeli

Polzela 10/B, Polzela

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 6302
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 92.400,00 €
Tip nepremičnine: poslovni prostor prostor za storitve
Naslov: Polzela 10/B, Polzela
Leto izgradnje: 1999
Neto tlorisna površina stavb: 400,00 m²
Zemljiško-knjižni ID: 992-1790-1

Opis

Nepremičnina je namenjena poslovnim in storitvenim dejavnostim. Dejanska raba po GURS-u je prehrambni gostinski obrat, ki še ni končan in je tako še brez uporabnega dovoljenja. Lokal je bil zgrajen leta 1999 in ima 400 m2 neto površine. Nahaja se v kletni in delno v pritlični etaži etažirane poslovno stanovanjske stavbe na naslovu Polzela 10/B, Polzela. Zraven poslovno stanovanjskega objekta se nahaja športna dvorana, okrog objekta pa je urejeno parkirišče. Nepremičnina ni priključena na električno in komunalno omrežje.

Vhod v lokal je možen skozi notranjo avlo v pritličju ali skozi ločen zunanji vhod z zunanjim stopniščem. Sestavljen je iz večjega osrednjega prostora, kjer je predviden prostor za goste, kuhinjsko-servisnega dela, kjer je predvidena oprema za pripravo in postrežbo hrane in pijače, nekaj manjših prostorov, ki so namenjeni skladiščenju, garderobam, pisarni in drugim potrebam ter sanitarnih prostorov za goste in osebje. Vgrajeno je tudi tovorno dvigalo z nosilnostjo 500 kg. V pritličju se nahaja stopnišče, ki vodi do lokala, in dvigalo.

Lokal ni dokončan, potrebna je tudi ureditev ogrevanja ter komunalnih priključkov. Ogrevanje je predvideno na zemeljski plin, vendar v lokalu ni peči, ne ogrevalnih teles. Nameščena je vodovodna in elektro instalacija, primerna za potrebe gostinskih lokalov, vendar brez urejenih priključkov. Izvedena je instalacija prisilnega prezračevanja.

Dostop do nepremičnine je urejen preko parcele ID znak: 992 1098, ki je v ZK opredeljena kot javno dobro in parcele 992 779/5, ki predstavlja lastnino na skupnem delu stavbe, v kateri se nahaja poslovni prostor. Dostop je pravno in fizično urejen.

Pripadajoči davek je 22 % DDV.

Polzela je slikovita manjša občina v severozahodu Spodnje Savinjske doline, ki se razprostira ob reki Savinji in na pobočjih Ložniškega gričevja. Znana je po svoji bogati kulturni in naravni dediščini, kot so grad Komenda, park in graščina Šenek, Gora Oljka, Planinski dom ter graščina Novi Klošter.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

docx

Obrazec za izkaz interesa

62 KB Prenesi

Kontakt

Iva  Kozar

Iva Kozar


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A