Parkirna mesta Kamnik

Ljubljanska cesta 15C, Kamnik

3 slike

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 6256
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 6.500,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: drugi objekti parkirni prostor
Naslov: Ljubljanska cesta 15C, Kamnik
Leto izgradnje: 2007
Neto tlorisna površina stavb: 12,90 m²
Parcelna številka: 1908-1372-346

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo

Opis

Parkirna mesta v garažnih etažah večstanovanjskega objekta 

V garažni etaži večstanovanjskega objekta na naslovu Ljubljanska cesta 15b in 15C, v Kamniku je na voljo za nakup eno parkirno mesto. Objekt ID znak stavba 1908-1372 (k.o. Podgorje) se nahaja v predmestju Kamnika, ob glavni cesti, ki povezuje Duplico s  Kamnikom. Zgrajen je bil leta 2007. 

Prodaja poteka na način zbiranja nezavezujočih ponudb za parkirno mesto s podatki:

  • RE ID 106256-019, ID znak del stavbe 1908-1372-346, PM 220 v izmeri 16,00 m2 , oglaševana cena 5.400 EUR + DDV.

V prodajno ceno ni  vključen pripadajoči davek - 22% DDV.

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

Ogledi nepremičnin

Ogledi nepremičnine potekajo po predhodnem dogovoru s predstavnico prodajalca najkasneje, vendar v primeru, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale ter upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Vabimo vas, da pokličete ali naslovite elektronsko sporočilo nepremičninskemu agentu, ki je naveden v oglasu. Z veseljem vam bomo odgovorili na dodatna vprašanja, se z vami dogovorili za ogled nepremičnine in vam predstavili postopek nakupa ali najema.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

docx

Obrazec za izkaz interesa

62 KB Prenesi

Kontakt

Meta Šuštaršič

Meta Šuštaršič

Upravljalec nepremičninskega portfelja

S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A