Poslovni prostori in arhiv

Delpinova ulica 18B, Nova Gorica

4 slike

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 2081-001/015/019
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 2.340.000,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: poslovni prostor pisarna
Naslov: Delpinova ulica 18B, Nova Gorica
Leto izgradnje: 2010
Neto tlorisna površina stavb: 1.576,20 m²
Zemljiško-knjižni ID: k.o. Nova Gorica 2304-3037-150, k.o. Nova Gorica 2304-3037-155, k.o. Nova Gorica 2304-3037-61

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Opis

Dokončani poslovni prostori:

  • del stavbe 2304-3037-150 (ID 5911373) v izmeri 1.032,2 m2, v 1 nadstropju (komercialna oznaka E1),
  • del stavbe 2304-3037-155 (ID 5911374) v izmeri 491 m2, v 2. nadstropju (komercialna oznaka E2,
  • del stavbe 2304-3037-61 (ID 5911314) v izmeri 53 m2, arhiv (komercialna oznaka 61)

ki v naravi predstavljajo dokončane poslovne prostore v etažirani in v zemljiški kataster vpisani poslovno – trgovski stavbi EDA Center. 

Glavnina poslovnih prostorov je oddanih v dolgoročni najem, prav tako arhiv.

Poslovni center predstavlja priložnost za poslovna in kulturna srečanja ter nakupovanja in informacijsko središče celotne Goriške regije.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno. V prodajno ceno ni vključen pripadajoči davek.

Elitna lokacija in premišljena arhitekturna zasnova
Poslovna stavba EDA Center se nahaja v stičišču trgovske, upravne in povezovalne osi na elitni lokaciji v centru Nove Gorice. Stavba je lahko dostopna, zelo vidna, lepo umeščena v okolje. 
Zaradi svoje lokacije, lastnih parkirnih mest, kvadrature ter premišljene in razgibane arhitekturne zasnove EDA Center predstavlja priložnost za razvoj enega vidnejših poslovno-komercialnih ter kulturnih centrov celotne Goriške regije.

Nova Gorica - Center goriške regije
Mesto leži tik ob meji z Italijo, neločljivo povezano z italijansko Gorizo. Mesto je središče upravnega, izobraževalnega, kulturnega in gospodarskega življenja v goriški regiji. V mestni občini Nova Gorica živi nekaj manj kot 32.000 prebivalcev. Nova Gorica ima živahen utrip. V njej delujejo številna podjetja, ima dobro razvito šolstvo in lastno univerzo ter številne vidne in vplivne kulturne inštitucije. Leta 2015 je mesto dobilo naziv Evropska prestolnica kulture, saj na unikaten način povezuje slovansko, italijansko in germansko kulturo. Nova Gorica je znana po pestri in zanimivi naravni in kulturni dediščini, ki spodbuja razvoj turizma v regiji. (viri: www.nova-gorica.si, http://www.stat.si).

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Za več informacij o prodaji in oddaji nepremičnin v Poslovno-trgovskem centru v Novi Gorici na OGLAS RE ID 2081.

Datoteke

docx

Obrazec za izkaz interesa

62 KB Prenesi

Kontakt

Miha Perme

Miha Perme


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A