Iskalnik nepremičnin v lasti SDH

Stanovanjsko poslovni objekti - E-DRAŽBA

Ruška cesta 97 in Valvasorjeva ulica 98, Maribor

Osnovni podatki

RE ID 1929
Posredovanje: prodaja
Izklicna cena: 150.000,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: Stanovanjsko poslovni objekti - E-DRAŽBA
Naslov: Ruška cesta 97 in Valvasorjeva ulica 98, Maribor
leto izgradnje: 1937
Neto tlorisna površina stavb: 744,00 m²
Skupna površina zemljišč: 749,00 m²
ostalo: 660-172-, 660-174-, 660-175-
Parcelna številka: 1299/1, 1299/2

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

ORGANIZIRANA JE E-DRAŽBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE – STANOVANJSKO POSLOVNI IN GOSPODARSKI OBJEKTI:

Razpisni elementi:

 • Datum e-dražbe: 2. 6. 2023 ob 14 uri,
 • Rok za prijavo na e-dražbo: 30. 5. 2023,
 • Izklicna cena: 150.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN / 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga plača kupec,
 • Znesek varščine: 8000,00 EUR,
 • Rok za plačilo varščine: 30. 5. 2023 (31. 5. 2023 mora biti varščina vidna na računu prodajalca).
 • Prijava na e-dražbo https://sdh.edrazbe.si/.

Nepremičnina RE ID 1929 predstavlja dve zemljišči z id znakom 660-1299/1 (površina 565 m2) in 660-1299/2 (površina 184 m2), na katerih stojijo 3 starejši objekti skupne površine  744 m2:
1. Poslovno-stanovanjski objekt št. stavbe 174 (stoječ na parceli 660 1299/1), ki se nahaja na naslovu Ruška cesta 97 v Mariboru. Etažnost: K+P+M. Po podatkih GURS grajen leta 1900. V naravi predstavlja:

 • del stavbe 1, poslovni del NTP 162  m2, UTP 54 m2 - glede na GURS podatke.
 • del stavbe 2, mansardno stanovanje NTP 182 m2, UTP 104 m2 - glede na GURS podatke.   
 • del stavbe 3, trgovski del stavbe, NTP 69,60 m2 - glede na GURS podatke.   
 • del stavbe 4, za industrijsko rabo, NTP 69,60 m2 - glede na GURS podatke. 

2. Gospodarsko poslopje št. stavbe 175 (stoječ na parceli 660 1299/1). Po podatkih GURS grajen leta 1964. V naravi predstavlja:

 • veliko garažno stavbo površine 82,80 m2 - glede na GURS podatke. 

3. Stanovanjski objekt s št. stavbe 172 (stoječ na parceli 660 1299/2) na naslovu Valvasorjeva ulica 98 v Mariboru, Etažnost: K+P+M. Po podatkih GURS zgrajen leta 1937. V naravi predstavlja:

 • stanovanje NTP 178 m2, od tega uporabna površina 143 m2 - glede na GURS podatke. 

Nepremičnine, razen mansardnega stanovanja v stavbi 174, so v zelo slabem stanju in niso redno vzdrževane. 

Nepremičnina se nahaja v delu Maribora imenovanem Studenci. V okolici so stanovanjsko poslovne stavbe. Najbližji trgovski center je oddaljen 1 km, center mesta Maribor z vsemi javnimi inštitucijami pa 5 km. 

Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji in predstavlja pomembno gospodarsko, prometno, kulturno, izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in zdravstveno središče v severovzhodnem delu Slovenije. Območje mariborske občine je veliko 148 km² in ima več kot 111.000 prebivalcev. 
Maribor ima strateško lego, saj je v neposredni bližini treh sosednjih držav: Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Mesto ima svoje letališče, blizu so močne železniške in avtocestne povezave. 

V ceno ni vključen pripadajoči davek. Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Marko Urbanija

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A