Stanovanjska hiša z delavnico

Pesnica pri Mariboru 24b, Pesnica

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 6287
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 199.000,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: hiša samostojna
Naslov: Pesnica pri Mariboru 24b, Pesnica
Leto izgradnje: 1990
Neto tlorisna površina stavb: 465,00 m²
Skupna površina zemljišč: 1.346,00 m²
Parcelna številka: 607 439/1, 608 562/3

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Opis

Nepremičnina v naravi predstavlja stanovanjsko hišo z mehanično delavnica v pritličju. Stavba (ID stavbe 607-16) stoji na parceli št. 607 439/1 (velikosti 1.128 m2) in je bila po podatkih GURS-a zgrajena leta 1990. Etažnost: P + delno medetaža + N + podstrešje. Poleg te parcele stoji še parcela 608 562/3 (velikosti 218 m2), ki predstavlja funkcionalno zemljišče hiše.

V pritličju oz. deloma vkopani kleti in medetaži je bila nekoč urejena  mehanična delavnica, skladišče, pisarna in pomožni prostori, v nadstropju in mansardi pa so predvidene stanovanske površine.

Po podatkih iz GURS-a znaša površina celotne stavbe 465 m2. Po lastnih grobih izmerah je delavniških in skladiščnih površin v pritličju in medetaži cca 270 m2, ter v nadstropju in mansardi za cca 220 m2 stanovanjskih površin. Hiša se nahaja na naslovu Pesnica pri Mariboru 24b, Pesnica.

Objekt je v slabem fizičnem stanju in je potreben celovite obnove. V ZK je vpisana služnost hasnovanja in uporabe in ima zaradi tega omejeno možnost uporabe.

EI v pridobivanju.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

_________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

docx

Obrazec za izkaz interesa

62 KB Prenesi

Kontakt

Marko Urbanija

Marko Urbanija


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A