Iskalnik nepremičnin v lasti SDH

Pozidano zemljišče v centru Ljubljane - E-dražba

Vošnjakova, Ljubljana

Osnovni podatki

RE ID 1905-001
Posredovanje: prodaja
Izklicna cena: 7.400,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Pozidano zemljišče v centru Ljubljane - E-dražba
Naslov: Vošnjakova, Ljubljana
Skupna površina zemljišč: 26,00 m²
Parcelna številka: 1725 2379/0 v deležu 1/1

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

ORGANIZIRANA JE E-DRAŽBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POZIDANO ZEMLJIŠČE 

Razpisni elementi:

  • Datum e-dražbe: 8. 6. 2023 ob 10 uri,
  • Rok za prijavo na e-dražbo: 5. 6. 2023,
  • Izklicna cena: 7.400,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN), ki ga plača kupec,
  • Znesek varščine: 500,00 EUR,
  • Rok za plačilo varščine: 5. 6. 2023 (6. 6. 2023 mora biti varščina vidna na računu prodajalca).
  • Prijava na e-dražbo https://sdh.edrazbe.si/.

Predmet prodaje je pozidano zemljišče – pripadajoče dvorišče k starejšemu objektu in deloma parkirišče, v skupni izmeri 26 m2. Nahaja se v strogem centru Ljubljane, med Vošnjakovo, Kersnikovo in Gosposvetsko cesto.Predmetna nepremičnina je vpisana pod ID znak: parcela 1725 2379/0, k.o. Ajdovščina.

Slabost nepremičnina je njena nepravilna oblika, saj je parcela v obliki črke L in je v najširšem delu široka 2.2 metra. Prav tako ni pravno urejen dostop do zemljišča.

Prostorske podatke smo preverili na spletnem portalu URBINFO, od koder izhaja, da je raba zemljišča za območja centralnih dejavnosti.

V ceno ni vključen pripadajoči davek. 

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Edo Bečić

Številka licence: 0177601748

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A