Stavbno zemljišče Mala vas, Ljubljana - E-DRAŽBA

Mala vas, Ljubljana - Bežigrad

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 6653
Posredovanje: prodaja
Izklicna cena: 126.000,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: zemljišče zazidljivo
Naslov: Mala vas, Ljubljana - Bežigrad
Skupna površina zemljišč: 871,00 m²
Parcelna številka: 1735-372/20, 1735-372/22

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Stavbno zemljišče na dobri lokaciji v Ljubljani

ORGANIZIRANA JE E-DRAŽBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE - STAVBNO ZEMLJIŠČE MALA VAS V LJUBLJANI.

Razpisni elementi:

  • rok za prijavo do: 23. 10. 2023 do 23:59:59 ure,
  • rok za plačilo varščine do: 23. 10. 2023,
  • plačilo varščine vidno na računu prodajalca do: 24. 10. 2023,
  • datum dražbe: 26. 10. 2023 ob 14. uri,
  • izklicna cena: 126.000 EUR, in sicer brez pripadajočega davka,
  • varščina: 7.000,00 EUR,
  • korak draženja: 3.000,00 EUR,
  • prijava na e-dražbo https://sdh.edrazbe.si/.

Stavbno zemljišče leži na ulici Mala vas za Bežigradom v Ljubljani, v naselju enostanovanjskih hiš. Nepremičnina obsega dve parceli, ki sta v naravi dovozna pot z obračališčem in nezazidano stavbno zemljišče. Po veljavnem Občinskem prostorskem načrtu ležita zemljišči v območju stanovanjske gradnje SSse (splošne enostanovanjske in dvostanovanjske površine) in v manjšem delu na območju CU (osrednja območja centralnih dejavnosti).

Parcela ID znak 1735 372/22 v izmeri 368 m2 je v naravi krajno zemljišče, ki se vzpne proti Dunajski cesti in je v večjem delu namenjena stanovanjski gradnji. Parcela ID znak 1735 372/20 v izmeri 503 m2 pa je deloma dostopna pot, z vpisano služnostjo vožnje v korist lastnikov sosednjih zemljišč, in deloma stavbno zemljišče s služnostjo obračališča.

Prodajna cena je brez pripadajočih davkov. Pri nezazidanem stavbnem zemljišču, ki predstavlja 76 % vrednosti, bo prodaja obdavčena z 22 % DDV, pri zazidanem stavbnem zemljišču, ki predstavlja 24 % vrednosti zemljišč, pa se bo obračunal ali 2 % Davek na promet nepremičnin (DPN) ali 22 % DDV z upoštevanjem mehanizma obrnjene davčne obveznosti v skladu s 76. a členom ZDDV-1.«

Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno.

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

pdf

Vabilo-za-elektronsko-javno-drazbo-za-zemljisce-Mala-vas-RE-ID-6653.pdf

0,31 MB Prenesi
pdf

Priloga-1 Osnutek-prodajne-pogodbe.pdf

0,33 MB Prenesi
pdf

Priloga-2 Obrazci Poznavanje-stranke ID-6653.pdf

0,33 MB Prenesi

Kontakt

Meta Šuštaršič

Meta Šuštaršič

Upravljalec nepremičninskega portfelja

S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A