Iskalnik nepremičnin v lasti SDH

Proizvodno-skladiščni prostori

Likozarjeva ulica 1-3, Ljubljana

Osnovni podatki

RE ID 914
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 6.990.000,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: Proizvodno-skladiščni prostori
Naslov: Likozarjeva ulica 1-3, Ljubljana
leto izgradnje: 1965
leto prenove: 2010
Neto tlorisna površina stavb: 11.497,00 m²
Skupna površina zemljišč: 4.559,00 m²
ostalo: 2636-8203-, 2636-8144-
Parcelna številka: 2636-2208/10, 2636-2208/3, 2636-2208/6, 2636-2239/10, 2636-2239/11, 2636-2239/12, 2636-2239/13, 2636-2239/14, 2636-2239/15, 2636-2239/16, 2636-2239/17, 2636-2239/18, 2636-2239/19, 2636-2239/20, 2636-2239/21, 2636-2239/6, 2636-2239/7 in 2636-2239/8, vse k

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Poslovno - proizvodni prostori v centru Ljubljane na območju nekdanjega Dela

Nepremičnine v naravi predstavljajo bivši tiskarski kompleks podjetja DELO na Likozarjevi ulici v Ljubljani. Kompleks obsega več poslovno industrijskih stavb, ki se držijo ena druge. Na zahodu kompleks meji na Parmovo ulico, na jugu na železniško progo Ljubljana – Jesenice, na vzhodu na Dunajsko cesto in na severu na Likozarjevo ulico. Industrijski del kompleksa sestavljata dve stavbi: industrijska stavba na Likozarjevi 1 in poslovna stavba na Likozarjevi 3. Zemljiško posest sestavlja 18 parcel v k. o. 2636 Bežigrad skupne površine 14.905 m2. Lastniški delež SDH predstavlja 3059/10000, kar v naravi obsega 40 delov stavb na obeh lokacijah, skupne površine 11.497,07 m2. Glede na rabo, se skupna površina deli na: 11,6% pisarn, 49% delavnic, 28% skladišč in 11% komunikacijskih in ostalih skupnih površin.

Industrijska stavba z ID znakom 2636-8203 na naslovu Likozarjeva ulica 1 je bila zgrajena leta 1965 in je potrebna temeljite obnove. Stavba je v osnovi namensko grajena - industrijska stavba za namene tiskarske proizvodnje. Stavba obsega 9 etaž, ki jih sestavlja pritličje, dve nadstropji, 4 medetaže in dve etaži kleti. Etažne višine nadstropja in klet so od 2,5 do 5 m, etažna višina medetaže znaša 2m. Skupa površina vseh delov stavbe 23.440 m2. Površine v lasti oz. solastnini SDH znašajo 10.670,56 m2.

Poslovna stavba z ID znakom 2636-8144 na naslovu Likozarjeva ulica 3 je bila zgrajena leta 1980 in je v dobrem stanju. Stavba je v osnovi poslovna stavba grajena za potrebe pisarniškega poslovanja. Stavba obsega 10 etaž, ki jih sestavlja klet, pritličje in 8 nadstropij, etažne višine 2,6 m. Skupna površina vseh delov stavbe 4.072 m2. Površine v lasti oz. solastnini DUTB znašajo 826,51 m2.

Stavbi sta na dobri lokaciji v neposredni bližini centra Ljubljana, za obe stavbi je v teku postopek vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo.

V ceno ni vključen pripadajoči davek. 

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na naslov pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Pisarniški prostori so na voljo za najem po ceni 10,00 € / m² / esec + pripadajoči davek.

Za več informacij kliknite na povezavo: OGLAS ID 914.

Edo Bečić

Številka licence: 0177601748

SDH  d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A