Iskalnik nepremičnin v lasti SDH

Pozidano zemljišče

Vojkovo nabrežje 10, Koper

Osnovni podatki

RE ID 2208
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 105.000,00 €
vrsta objekta: Pozidano zemljišče
Naslov: Vojkovo nabrežje 10, Koper
leto izgradnje: 1960
Neto tlorisna površina stavb: 80,00 m²
Skupna površina zemljišč: 159,00 m²
Parcelna številka: 2605 1297/5

Zemljevid lokacije

Dne 5. 5. 2023 je potekala elektronska dražba za nakup pozidanega zemljišča. Trenutno je v teku postopek sprejemanja odločitve glede prejetih ponudb, zato do nadaljnjega ne bomo obravnavali prejetih ne zavezujočih ponudb.

Predmet prodaje je nepremičnina -  pozidano stavbno zemljišče z ID znakom 2605 1297/5, ki v naravi predstavlja arhivske prostore v ocenjeni velikosti 80 m2 s parkirnimi prostori. Nepremičnina je v lasti družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d. o. o. do celote.
____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

Andrej Filipič

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A