Poslovno industrijski prostori

Stritarjeva ulica, Celje

2 slike

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 1623
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 2.380.000,00 €
Vrsta objekta: Poslovno industrijski prostori
Naslov: Stritarjeva ulica, Celje
Leto izgradnje: 1960
Neto tlorisna površina stavb: 4.635,00 m²
Skupna površina zemljišč: 6.425,00 m²
Zemljiško-knjižni ID: k.o. 1077--
Parcelna številka: 2, 7/4, 7/8, 8/3, 8/4, 8/7

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo

Opis

Nepremičnine v naravi predstavljajo del bivšega kompleksa AERO v CELJU. Obsegajo poslovno industrijsko stavbo površine cca 4.600 m2 in pomožne stavbe skupne površine cca 1.500 m2. Parkirne in funkcionalne površine okoli stavb obsegajo 3.100 m2.

Poslovno industrijski kompleks v neposredni bližini stadiona Kladivar v Celju. Lokacija je lahko dostopna, objekti so primeri za ralične vrste poslovno, obrtne in industrijske dejavnosti. Nepremičnine se nahajajo na dobro dostopni lokaciji med Dečkovo cesto in Stritarjevo ulico v Celju.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V prodajno ceno ni vključen pripadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

docx

Obrazec za nezavezujočo ponudbo

7 MB Prenesi

Kontakt

Mišo Josip Ivanec

Mišo Josip Ivanec


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A