Pisarne v centru Murske Sobote

Ulica Staneta Rozmana 16, Murska Sobota

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 6461-001
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 455.000,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: poslovni prostor pisarna
Naslov: Ulica Staneta Rozmana 16, Murska Sobota
Leto izgradnje: 2000
Neto tlorisna površina stavb: 686,40 m²
Zemljiško-knjižni ID: 105-9889-12

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Dvo-etažni pisarniški prostori v središču mesta

Nepremičnina v naravi predstavlja dvo-etažni pisarniški prostor na križišču Ulice Staneta Rozmana in Gregorčičeve ulice. Objekt je bil grajen leta 2000, skupaj obsega 6 etaž, od tega je poslovni del v etažah P + 4, medtek ko je 5. nadstropje za stanovanjsko rabo. 

Pisarniški prostori obsegajo celotno 2. in 3. nadstropje. Dostopni so z dvigalom ali po skupnem zunanjem stopnišču ter tudi povezani z notranjim kovinskim stopniščem. V vsaki etaži je na voljo čajna kuhinja ter ločene sanitarije (Ž in M).
Prezračevanje in klimatizacija sta urejena centralno - split sistem. Ogrevanje je urejeno radiatorsko in konvektorsko.

Nepremičnina je v ZK vpisana pod ID znak: del stavbe 105-9889-12, ki skupaj obsega 686,40 m2, kar znese 343,20 m2 po etaži. Objekt je grajen na parcelni št. 1252/2, k.o. 105 Murska Sobota, skupno parkirišče pa je urejeno na parcelni št. 1252/3, k.o. 105 Murska Sobota. 

H končni ceni se prišteje 22% DDV oz. je možnost nakupa z obrnjeno davčno stopnjo.

Možen je nakup po etažah, možen je tudi najem za 6 €/m2 + DDV + stroški.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

Murska Sobota je mesto s cca 11.000 prebivalci in predstavlja središče Prekmurja oziroma Pomurske regije. V mestu je sedež več kulturnih ustanov regionalnega značaja, med drugim tudi sedež Evangeličanske cerkve v Sloveniji. 
Murska Sobota leži na suhem prodnatem terenu na nadmorski višini 190 m. Njena središčna lega med avstrijsko in madžarsko mejo ji daje vlogo prometnega vozlišča. Iz mesta potekajo ceste na vse strani Prekmurja in v sosednje države. Z Madžarsko je povezana tudi z železniško progo preko Hodoša.
(vir: www.wikipedia.org).

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Za več informacij o oddaji nepremičnine kliknite na OGLAS ID 6461-001.

Datoteke

docx

Obrazec za izkaz interesa

62 KB Prenesi

Kontakt

Edo Bečić

Edo Bečić


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A