Pisarne in skladišča

Likozarjeva ulica 1, Ljubljana - Bežigrad

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 914
Posredovanje: oddaja
Cena najema: 10,00 € / m² / mesec + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: poslovni prostor pisarna
Naslov: Likozarjeva ulica 1, Ljubljana - Bežigrad
Leto izgradnje: 1980
Leto prenove: 2015
Neto tlorisna površina stavb: 3.000,00 m²
Zemljiško-knjižni ID: 2636-8144-, 2636-8203-
Parcelna številka: 2636-2208/10, 2636-2208/3, 2636-2208/6, 2636-2239/10, 2636-2239/11, 2636-2239/12, 2636-2239/13, 2636-2239/14, 2636-2239/15, 2636-2239/16, 2636-2239/17, 2636-2239/18, 2636-2239/19, 2636-2239/20, 2636-2239/21, 2636-2239/6, 2636-2239/7 in 2636-2239/8, vse k

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Možen najem nazasedenih skladišč in pisarn blizu središča mesta

Nepremičnine v naravi predstavljajo bivši tiskarski kompleks podjetja DELO na Likozarjevi ulici v Ljubljani. Kompleks obsega več poslovno industrijskih stavb, ki se držijo ena druge. 

Večina prostorov je zasedena z najemniki, še vedno pa je prostor za dodatni najem, bodisi pisarn ali skladišč.

Ogrevanje je urejeno daljinsko - radiatorsko, hlajenje pa je ponekod urejeno preko lokalnih klimatskih naprav.

Najemnina za pisanre znaša 10 €/m2 + DDV, najemnina za skladišča pa znaša 6 €/m2 + DDV; tekoči stroški se delijo med uporabniki po kvadraturi in znašajo pavšalno cca 4€/m2 + DDV.

V kolikor se zanimate zanajem ali nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

_________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Nepremičnine v naravi predstavljajo bivši tiskarski kompleks podjetja DELO na Likozarjevi ulici v Ljubljani. Kompleks obsega več poslovno industrijskih stavb, ki se držijo ena druge.  

Za več informacij o prodaji poslovno skladiščnih prostorov na spodnji povezavi:

Za več informacij o oddaji poslovnih prostorov na spodnji povezavi:

Stavbi sta na dobri lokaciji v neposredni bližini centra Ljubljana, za obe stavbi je v teku postopek vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V kolikor se zanimate za nakup ali najem vas pozivamo, da nam na naslov pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

docx

Obrazec za nezavezujočo ponudbo

7 MB Prenesi

Kontakt

Edo Bečić

Edo Bečić


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A