Iskalnik nepremičnin v lasti SDH

Parkirna hiša Metelkova - zbiranje nezavezujočih ponudb

Metelkova ulica 11, 13, 15 in 17, Ljubljana

Osnovni podatki

RE ID 2197
Posredovanje: oddaja
Izklicna cena: 11.080,00 € / mesec + pripadajoči davek
vrsta objekta: Parkirna hiša Metelkova - zbiranje nezavezujočih ponudb
Naslov: Metelkova ulica 11, 13, 15 in 17, Ljubljana
leto izgradnje: 2000
Neto tlorisna površina stavb: 17.158,00 m²
ostalo: 1737-122-, 1737-118-, 1737-989-, 1737-988-

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo

Zemljevid lokacije

Najava novega postopka: zbiranje nezavezujočih ponudb za najem 277 parkirnih mest in ostalih površin za obdobje od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2024 z možnostjo podnajema pod naslednjimi pogoji:

  • neto mesečna najemnina v višini najmanj 51 odstotkov ustvarjenega prometa brez DDV, oziroma minimalno 40 EUR +DDV na posamezno parkirno mesto;
  • varščina znaša 20.000 EUR;
  • odpovedni rok najema posameznega parkirnega mesta znaša 30 dni;
  • najemnik plačuje vse obratovalne stroške, vezane na obratovanje parkirnih mest, vključno z NUSZ. 

Parkirna mesta, ki imajo dostop z Metelkove ulice so razporejena v I. in III. kleti Parkirne hiše Metelkova.

Parkirna hiša se nahaja v bližini centra mesta in neposredni bližini glavne avtobusne in železniške postaje.Parkirna hiša Metelkova je ob zdravstvenem domu Metelkova ter ob Metelkova mestu, avtonomnem kulturnem centru. Nad parkirno hišo je prav tako večje število bivalnih nepremičnin. Parkirna hiša je dobro zasedena, delno z mesečnimi ter delno z urnimi obiskovalci. Ugodna lokacija in vedno večje povpraševanje po najemu parkirnih mest pa ponuja možnosti še večje zasedenosti oziroma potenciala v prihodnje.

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

V Parkirni hišio Metelkova je prav tako na voljo za nakup: 

Sklop 1, ki predstavlja 209 parkirnih mest, skladiščne in ostale površine v 1. kleti.

Datoteke

Andrej Filipič

SDH  d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A