Kletni/shrambni prostor

Vodenska cesta 47, Trbovlje

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 1538-043
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 1.190,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: drugi objekti shramba
Naslov: Vodenska cesta 47, Trbovlje
Leto izgradnje: 1950
Neto tlorisna površina stavb: 6,00 m²
Zemljiško-knjižni ID: 1871-2157-13

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Opis

Kletni prostor št. 13, v izmeri 6 m2, leži v 1. nadstropju dvoetažne stavbe ID znak 1871-2157, na Vodenski cesti v Trbovljah - stavba brez naslova, stoječe na zemljišču ID znak parcela 1871 823/57, ob večstanovanjskem objektu Vodenska cesta 47, Trbovlje, t.j. v sklopu nekdanje delavske kolonije. Objekt, delno zidan, delno lesen, je po podatkih GURS-a zgrajen leta 1950. Dostop do kleti št. 13 je po zunanjih stranskih stopnicah. Klet je potrebna osvežitve in obnove.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

Energetska izkaznica ni potrebna.

V ceno ni vključen pripadajoči davek, ki ga plača kupec (2 % davek na promet nepremičnin (DPN) oz. 22 % DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)).

V kolikor se zanimate za najem ali nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

_________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

docx

Obrazec za nezavezujočo ponudbo

7 MB Prenesi

Kontakt

Meta Šuštaršič

Meta Šuštaršič


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A