Dovoz BUS postajališče

Brestovica pri Komnu 39, Komen

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 1031-004, 005, 006
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 5.000,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: zemljišče poslovno
Naslov: Brestovica pri Komnu 39, Komen
Skupna površina zemljišč: 116,00 m²
Parcelna številka: 2408-2872/34, 2408-2872/35, 2408-2872/37, 2408-2872/36, 2408-2872/38, 2408-2872/39

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Opis

Zemljišča predstavljajo dele Bus postajališča, ki služi tudi kot dostopna pot do hiš na naslovu Brestovica pri Komnu 39. 

Zemljišča: 

  • RE ID 1031-004 - parcele zk id znak 2408-2872/34 – 12 m2, 2408-2872/35 – 26 m2, 2408-2872/37 -12 m2
  • RE, RE ID 1031-005 - parcele zk id znak 2408-2872/36 – 12 m2, 2408-2872/38 – 78 m2,
  • RE ID 1031-006 – parcela zk id znak 2408-2872/39 – 26m2.

Vsa zemljišča so po namenski rabi kmetijska zemljišča. 

Nepremičnina se prodaja kot celota:

- parcele zk id znak 2408-2872/34, 2408-2872/35, 2408-2872/37, 2408-2872/36, 2408-2872/38, 2408-2872/39, ki vse predstavljajo dele BUS postajališča, dovoz do hiš (RE ID 1031-004, 005, 006) - oglaševana cena 5.000 EUR + 2% DPN, 

Brestovica pri Komnu je naselje v Občini Komen. Vaško skupnost Brestovica pri Komnu sestavljata vas Brestovica pri Komnu in manjša vasica Vale, ki leži nekaj kilometrov pred Brestovico s komenske strani. Brestovica je večje razpotegnjeno naselje v zahodnem delu nizkega podolja na jugozahodni strani Komenskega Krasa

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

docx

Obrazec za izkaz interesa

7 MB Prenesi

Kontakt

Marko Urbanija

Marko Urbanija


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A