Iskalnik nepremičnin v lasti SDH

Zazidljivo zemljišče Zgornje Gameljne

Zgornje Gameljne, Ljubljana

Osnovni podatki

RE ID 5119
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 1.580.080,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Zazidljivo zemljišče Zgornje Gameljne
Naslov: Zgornje Gameljne, Ljubljana
Skupna površina zemljišč: 13.029,00 m²
Parcelna številka: 1749-255/1, 1749-255/2, 1749-255/3, 1749-301/0 (lastniški delež 2509/10177), 1749-302/0, 1749-304/2

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Zemljišča različnih namembnosti.

Nepremičnino sestavlja več zemljišč različnih namembnosti v Zgornjih Gameljnah:

  • sklop 1 (parcele 1749-255/1, 1749-255/2, 1749-255/3):: zemljišče za stanovanjsko gradnjo 7.753 m2 - 1.065.200 EUR
  • sklop 3 (parcele 1749-301/0 (lastniški delež 2509/10177) in 1749-302/0): kmetijsko in gozdno zemljišče 2.988 m2 - 29.880 EUR
  • sklop 5 (parcela 1749-304/2): zemljišče za stanovanjsko gradnjo 2.288 m2 - 485.000 EUR

V ceno ni vključen pripadajoči davek.

Del stavbnega zemljišča se nahaja za staro tovarno Rašice. Ostala zemljišča so zahodno oz. severo-zahodno.

Zemljišča ne predstavljajo zaključene celote. Za območje je predvideno sprejetje OPPN. Možen je nakup posameznih sklopov.

Izkoristite priložnost za investicijo v stavbna in kmetijska zemljišča v naselju Zgornje Gameljne.

Nepremičnine predstavljajo sklop petih zemljišč v skupni izmeri 13.029 m2. Dva sklopa v skupni izmeri 10.041 m2 sta namenjena za stanovanjsko gradnjo in za katerega je predviden sprejem OPPN Velike Gameljne. OPPN predvideva gradnjo eno in dvostanovanjskih stavb. Faktor zazidanosti 40%, višina objektov do 11m. Ostala zemljišča so po namembnosti kmetijska zemljišča. Možna je prodaja po posameznih sklopih.

Idealno razmerje med neokrnjeno naravo in urbanim udobjem

  • Zemljišče ima zaradi vseh svojih značilnosti visok tržni potencial. Obkroženo s travniki in gozdovi leži zgolj lučaj od avtocestnega priključka Šmartno, v naselju Zgornje Gameljne.
  • Zgornje Gameljne, kjer se nahajajo nepremičnine, so idealne za vse, ki prisegajo na pravo razmerje med mestnim življenjem in bližino narave.
  • Neposredno okolico zemljišča pa predstavlja čudovita narava, ki ustvarja miren ambient in nudi številne možnosti za oddih ter rekreacijo (Šmarna gora, Grmada, Rašiški hrib,…).

Ljubljana - ena najhitreje razvijajočih se evropskih prestolnic
Ljubljana je glavno in največje mesto Slovenije, s skoraj 300.000 prebivalci. Prepoznavna je zaradi svoje bogate zgodovine, živahnega mestnega utripa, odličnega razmerja med urbanimi in zelenimi površinami ter visokega življenjskega standarda. V zadnjih nekaj letih postala zelo priljubljena turistična destinacija. V Ljubljani deluje več kot 40.000 podjetij, ki ustvarijo več kot 25% slovenskega BDP-ja. Izobraženost prebivalstva, zaposlitveni potencial, višina povprečne plače in razvojne možnosti so precej nad slovenskim povprečjem. Mesto ima izjemno strateško lego. Leži na presečišču glavnih tranzicijskih poti, ki povezujejo severno in zahodno Evropo z vzhodno Evropo in Balkanom. (vir: www.stat.si, www.ljubljana.si)

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Miha Perme

SDH  d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A