Iskalnik nepremičnin v lasti SDH

Stavbno zemljišče, Kozarje

Cesta na ključ, Vič

Osnovni podatki

RE ID 5084
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 1.200.000,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Stavbno zemljišče, Kozarje
Naslov: Cesta na ključ, Vič
Skupna površina zemljišč: 6.723,00 m²
ostalo: k.o. 1995--
Parcelna številka: 201/55, 199/12, 197/8, 197/1

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 6.723 m2 se nahaja na obrobju  v Ljubljani. Območje leži ob robu mesta na večji nepozidani površini v mirnem zaledju Tržaške ceste in individualne zazidave ob njej. V prodaji je lastniški delež do 1/1. Območje se nahaja v EUP VI-465 in je z OPN MOL ID predvidena kot večje zaključeno naselje Vrtno mesto Kozarje.

Za zemljišče, ki je predmet prodaje, je že bil sprejet OPPN 302 Vrtno mesto Kozarje – del. Sprejeti OPPN je razdeljeno na dve prostorski enoti, in sicer na prostorsko enoto A (površine, namenjen gradnji enostanovanjskih stavb) in na prostorsko enoto B (površine, namenjene gradnji enostanovanjskih stavb in oskrbovanih stanovanj). Zemljišče, ki je predmet prodaje se nahaja v prostorski enoti B. DUTB ni lastnik vseh parcel v prostorski enoti B. V prostorski enoti B je možna gradnja največ 7.000 m2 bruto tlorisnih površin nad terenom oziroma 10 stanovanjskih enot  in 55 oskrbovanih stanovanj (2 stavbi).

Ljubljana - ena najhitreje razvijajočih se evropskih prestolnic
Ljubljana je glavno in največje mesto Slovenije, s skoraj 300.000 prebivalci. Prepoznavna je zaradi svoje bogate zgodovine, živahnega mestnega utripa, odličnega razmerja med urbanimi in zelenimi površinami ter visokega življenjskega standarda. V zadnjih nekaj letih postala zelo priljubljena turistična destinacija. V Ljubljani deluje več kot 40.000 podjetij, ki ustvarijo več kot 25% slovenskega BDP-ja. Izobraženost prebivalstva, zaposlitveni potencial, višina povprečne plače in razvojne možnosti so precej nad slovenskim povprečjem. Mesto ima izjemno strateško lego. Leži na presečišču glavnih tranzicijskih poti, ki povezujejo severno in zahodno Evropo z vzhodno Evropo in Balkanom. (vir: www.stat.si, www.ljubljana.si)

Osrednjeslovenska regija velja  za središče Slovenije. Regija spada med najbolj poseljeno in po številu prebivalcev največjo statistično regijo v Sloveniji. Poleg ugodne lege sta njeni pomembni prednosti dobra prometna povezava in dejstvo, da se v regiji nahaja glavno mesto Slovenije. Regija velja za gospodarsko najbolj razvito, saj proizvede nekaj več kot tretjino celotnega slovenskega BDP-ja, od tega več kot tri četrtine v storitvenih dejavnostih.

V ceno ni vključen pripadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup/najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Miha Perme

SDH  d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A