Iskalnik nepremičnin v lasti SDH

Stavbno in kmetijsko zemljišče Zgornje Pirniče

Osnovni podatki

RE ID 405
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 1.699.000,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Stavbno in kmetijsko zemljišče Zgornje Pirniče
Skupna površina zemljišč: 28.682,00 m²
ostalo: k.o. Zgornje Pirniče--
Parcelna številka: 1974 1166, 1974 1168

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Stavbno in kmetijsko zemljišče

Nepremičnina RE ID 405 predstavlja dve parceli v skupni izmeri 28.682 m2 in sicer:

- ID znak 1974 1166 v izmeri 24.635 m2 in

- ID znak 1974 1168 v izmeri 4.047 m2.

Lokacija nepremičnine je v Zgornjih Pirničah v Medvodah (bližja stavba na naslovu Zg. Pirniče 80). Zemljišče ima dokaj dobre prometne povezave, saj je oddaljeno približno 5,5 km od priključka na ljubljansko obvoznico, približno 1,5 kilometra od Medvod ter približno 14 km od centra Ljubljane.

Zemljišče je na južnem delu ravno, na severnem delu pa v manjšem naklonu. Na zemljišču je od bivše bioplinarne ostal silos in nasipne jame.

Trenutna namenska raba zemljišč je v večini stavbna za kmetijo (SKk), delno kmetijska (K1), manjši delež tudi za stanovanjske površine (SSe):

  • kmetija  (kmetija + objekti za proizvodnjo bio plina): cca 18.536 m2
  • najboljša kmetijska zemljišča: cca 7.637 m2
  • stanovanjske površine (del parcele 1974 1168): cca 2.509 m2.

Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.

V prodajno ceno ni vključen pripadajoči davek.

Predlog za spremembo namembnosti

Na Občino Medvode je bila poslana Pobuda za spremembo Občinskega prostorskega načrta s predlogom, da se večini zemljišč spremeni namenska raba v osnovno namensko rabo S – območja stanovanj in podrobnejšo namensko rabo SSe – stanovanjske površine, za gradnjo eno in dvostanovanjskih objektov.

Na predmetnih zemljiščih ima predkupno pravico Občina Medvode, prav tako pa zaradi dela zemljišč, z namembnostjo kmetijska zemljišča, obstaja zakonita predkupna pravica po 23. členu ZKZ (prodajalec bo dal ponudbo za prodajo pogodbenega predmeta na oglasno desko pristojne UE).

Prodajna pogodba bo vsebovala klasično Top up določilo glede nadaljnje prodaje v obdobju šestih mesecev od podpisa pogodbe in posebno Top Up določilo v primeru spremembe namembnosti zemljišča večinoma v območje za stanovanjsko gradnjo, v obdobju petih let od podpisa prodajne pogodbe.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Meta Šuštaršič

Številka licence: 0095200977

SDH  d.d.
telefon:
01 42 93 855
mobitel:
030 602 710

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A