Stanovanjska hiša s kmetijskimi zemljišči in gozdom

Spodnji Slemen 68b, Selnica ob Dravi

Osnovni podatki

Šifra: RE ID 6359
Posredovanje: prodaja
Vrsta objekta: Stanovanjska hiša s kmetijskimi zemljišči in gozdom
Naslov: Spodnji Slemen 68b, Selnica ob Dravi
Leto izgradnje: 1975
Neto tlorisna površina stavb: 47,00 m²
Skupna površina zemljišč: 9.475,00 m²
Zemljiško-knjižni ID: 632-379-
Parcelna številka: 632-534/1, 632-534/6, 632-558/2, 632-558/8

Stanovanjska hiša s kmetijskimi zemljišči, gozdom, Spodnji Slemen, Selnica ob Dravi

Nepremičnina predstavlja 4 zemljišča, na enem od njih stoji manjša stanovanjska hiša na naslovu Spodnji Slemen 68b, Občina Selnica ob Dravi. Letnik 1975. Etažnost: K+P+M. Id znak stavbe 632-379. Površine glede na GURS: NTP 47m2, UTP 33m2.
Stanovanjska hiša/počitniški objekt, je v slabem stanju in je že dalj časa ne vzdrževan. Dostop do hiše je po asfaltirani cesti, zadnjih 100 m poteka po makadamu. Dostop do javne poti se še ureja. 

Teren je precej v naklonu. Zemljišča v naravi predstavljajo deloma pozidano zemljišče-hiša, deloma kmetijske površine, večinoma pa gozdne površine. V objektu je tekoča voda urejena preko lastnega zajetja, ki pa je potreben obnove. Kanalizacija ni urejena.

Parcele:
- 632-534/1, površine 1.518 m2, po namenski rabi deloma kmetijska zemljišča, deloma površine razpršene gradnje. Na tej parceli stoji tudi stanovanjska hiša, id znak 632-379. 
- parcela 632-534/6, površine 170 m2, po namenski rabi kmetijsko zemljišče.
- parcela 632-558/2, površine 5.117 m2, po namenski rabi gozdna zemljišča. 
- parcela 632-558/8, površine 2.670 m2, po namenski rabi gozdna zemljišča. 

Celotna površina zemljišč: 9.475 m2.

Spodnji Slemen je naselje v Občini Selnica ob Dravi. Spada pod Upravno enoto Ruše. Maribor je oddaljen cca 15 km. 

Cena nepremičnine je po dogovoru. Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V kolikor se zanimate za nakup/najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

docx

Obrazec za nezavezujočo ponudbo

7 MB Prenesi

Kontakt

Marko Urbanija

Marko Urbanija


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A