Stanovanje D-S3 - Črna voda

Črna voda 25c, Zagreb

1 slike

Osnovni podatki

Šifra: 5039-013
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 201.600,00 € + pripadajoči davek
Tip nepremičnine: stanovanje trisobno
Naslov: Črna voda 25c, Zagreb
Leto izgradnje: 2010
Neto tlorisna površina stavb: 75,60 m²
Parcelna številka: zkc. br. 2917/4, zk. ul. br. 21425-3
energetski razred: B (25-50 kWh/m²a)

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Opis

Predmet prodaje pri vsakem stanovanju je solastniški del v deležu 1/16 od celote  nepremičnine, ki je vpisana v zemljiško knjigo Občinskega civilnega sodišča v Zagrebu, zemljiškoknjižni odsek Zagreb, zk.ul. 21695, k.o. Markuševec, označena kot parc. št. 2917/5, v naravi zemljišče površine 393,00 m2, ki v resnici predstavlja dostopno cesto zgradb, zgrajenih na katastrskih parcelah parc. št. 2917/1, parc. št. 2917/2, parc. št. 2917/3, parc. št. 2917/4, vse k.o. Markuševec, zaradi česar predstavlja funkcionalno celoto vsakega stanovanja, za simbolično ceno 1 € + pripadajoči davek (25% PDV).

Nepremičnina z ID znaki - iz ZK:

Katastrska občina: 335347 Markuševec, ZK vložek št. 21425, parc. št. 2917/4, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C v izmeri 184 m2 in dvorišče v izmeri 616 m2.

DEL VEČSTANOVANJSKE ZGRADBE (prepis iz ZK):

Solastniški delež 102/335 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-3)

Trisobno stanovanje v kleti z oznako S3, v etažnem elaboratu označeno z številko 3, površine 75,60 m2, katerega sestavlja: hodnik, WC, gospodarstvo, kuhinja, dnevna soba, predsoba,  kopalnica, 2 sobi in pripadajoča nepokrita terasa površine 14,80 m2, vrt V3 površine 78,50 m2, vrt V4 površine 27,60 m2, garažno mesto GM2 površine 15,20 m2 in parkirno mesto PM 1 površine 12,10 m2.

Stanovanju v naravi pripada drugo zunanje PM kot določeno z etažnim elaboratom in je v naravi označeno s talno oznako 25C-3.

Stanovanju v naravi  pripada shramba SP3 v kleti, v velikosti 5,70 m2, ki po etažnem elaboratu in ZK pripada stanovanju S4 v tej zgradbi.

V prodajno ceno ni vključen pripadajoči davek (25% PDV).

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Datoteke

pdf

D-3 A4 1.pdf

0,26 MB Prenesi
pdf

D-3 A3 voda grijanje.pdf

0,10 MB Prenesi
pdf

D-3 A3 elektro.pdf

0,16 MB Prenesi
pdf

Zgrada D stan 3 prizemlje.pdf

0,30 MB Prenesi
docx

Obrazec za izkaz interesa

62 KB Prenesi

Kontakt

Marko Urbanija

Marko Urbanija


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da SDH d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

SHIFT + A