Iskalnik nepremičnin v lasti SDH

Skladišče v poslovno industrijski coni Beti, Metlika

Osnovni podatki

Beti - 5
Posredovanje: prodaja
vrsta objekta: Skladišče v poslovno industrijski coni Beti, Metlika
leto izgradnje: 1970
Neto tlorisna površina stavb: 6.589,40 m²

Zemljevid lokacije

Na lokaciji, Tovarniška cesta 2, v Metliki, ponujamo v prodajo več poslovnih prostorov. Prostori so primerni za proizvodnjo, skladišča, obrtniške delavnice ali delno kot pisarniški prostori.

Prostori se nahajajo v poslovno industrijski coni Beti, ki je od ceste Novo mesto – Metlika oddaljena 100 m, od železniške proge Novo mesto – Karlovac 100 m, od mednarodnega mejnega prehoda Metlika 400 m, od priključka na AC Zagreb – Ljubljana 30 km ter od priključka na AC Zagreb – Split 18 km. Mednarodni letališči Ljubljana in Zagreb sta lahko dostopni.

Splošno: del prostorov, posameznih enot v coni, je že odprodan ali v postopku prodaje. Prostori, ki so še na razpolago, trenutno nimajo samostojnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo. Dokončna ureditev cone, tj. modernizacija in nadgradnja komunalne opreme degradiranih površin s ciljem izboljšanja pogojev za gospodarsko dejavnost malih in srednjih podjetij, bo izvedena s pomočjo sredstev iz Dogovora za razvoj razvojne regije Jugovzhodna Slovenija, spomladi 2020. Naložba obsega izgradnjo dostopne in interne cestne infrastrukture, izgradnjo kanalizacije in vodovodnega omrežja, odstranitev objektov, izgradnjo AB zidu in izgradnjo elektro-kabelske kanalizacije.

Interesente vabimo k ogledu prostorov. Kontaktni osebi za podrobnejše informacije sta: Maja Čibej, tel. 07 3638 148.

Enota L je sestavljena in prostorov pletilnice, skladišča, ostalih komunikacijskih prostorov in pomožnih prostorov. Objekt in prostori so vzdrževani in primerni za uporabo. Objekt je bil zgrajen leta 1969/70.

Skupna površina: 6589,4   m2       

Etažnost: klet in pritličje

Osnovne dimenzije: 94,1 x 29,90 m, višina 3,40 m

Opis: Temeljenje objekta je izvedeno s točkovnimi in pasovnimi temelji. Nosilna konstrukcija objekta je skeletna konstrukcija iz betonskih elementov zapolnjena z opečnimi zidaki. Streha je izvedena kot dvokapnica, krita z Trimo strešnimi ploščami. Kletna in pritlična etaža sta med seboj povezani s stopnicami in tovornim  dvigalom.

Dostop: Dostop je mogoč z južne strani enote preko obstoječe ceste, ki ima navezavo na ulico Gubčeva ulica in Tovarniška cesta.

Kontakt za prodajo:

Beti d.d.

Tovarniška cesta 2

8330 METLIKA

Tel.: ++386 (0)7.363.81.48

Mob.: ++386 (0)31.681.168

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana
tel.:
+386 14 29 38 95
faks:
+386 1 429 38 55
email:
nepremicnine@sdh.si

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A