Iskalnik nepremičnin v lasti SDH

Stavbno zemljišče

Gotna vas, Novo mesto

Osnovni podatki

RE ID 299
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 447.000,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Stavbno zemljišče
Naslov: Gotna vas, Novo mesto
Status nepremičnine: Nezazidano stavbno zemljišče
Skupna površina zemljišč: 10.575,00 m²
Parcelna številka: 1485-469/0, 1485-470/4,1485-514/18

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Nezazidano stavbno zemljišče na lepi in mirni lokaciji ob Knezovi ulici v Novem mestu.

Stavbno zemljišče velikosti 10.575 m2. Nepremičnina v naravi predstavlja nezazidano stavbno zemljišče, ki je po namenski rabi predvideno za stanovanjsko.

Za območje je sprejet OPN, predvideno je sprejetje OPPN za stanovanjsko pozidavo prostostoječih in vrstnih hiš. Gradnja je dopustna šele po tem, ko bo zgrajena južna zbirna cesta od križišča na Belokranjski cesti do križišča s Šmihelsko (Ljubensko) cesto. V enoti je registrirano arheološko najdišče, zato se pri pripravi OPPN izvedejo predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi morajo biti predhodno usklajeni s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine.

Neposredna okolica je pozidana s pretežno stanovanjskimi objekti. Dostop do zemljišča je urejen po lokalni asfaltirani cesti. Vsi potrebni priključki se nahajajo ob parceli.

Odlična priložnost za razvoj stanovanjskega naselja.

Mestna občin Novo mesto je pričela s postopki za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno zbirno cesto in je bila v ta namen izvedena Javna razgrnitev predloga izhodišč

Navedena cena ne vključuje 22 % DDV.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V kolikor se zanimate za nakup/najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Meta Šuštaršič

Številka licence: 0095200977

telefon:
01 42 93 855
mobitel:
030 602 710

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A