Iskalnik nepremičnin v lasti SDH

Proizvodno-skladiščni objekti

Miklavška cesta 82, Hoče

Osnovni podatki

RE ID 1270
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 2.200.000,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: Proizvodno-skladiščni objekti
Naslov: Miklavška cesta 82, Hoče
leto izgradnje: 1970
Neto tlorisna površina stavb: 4.245,00 m²
Skupna površina zemljišč: 5.176,00 m²
ostalo: k.o. Hoče 696--
Parcelna številka: 80/5, 80/9, 80/12, 80/36

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Proizvodno-skladiščni objekti na odlični lokaciji v neposredni bližini avtoceste.

Poslovno-proizvodni kompleks bivšega Meteorita v Hočah obsega dvoladijsko proizvodno halo v pritličju v skupni izmeri 3.096 m2, ter poslovne prostore v 1. nadstropju v izmeri 1.149 m2. Kompleks zaokrožuje stavbno zemljišče v izmeri 3.627 m2 s kleparsko delavnico, na njem je postavljen tudi lastniški portalni žerjav, ter solastniški delež na dvorišču pred halo ter solastniški delež parkirišča pred vhodom v poslovno stavbo. Poleg nepremičnin je predmet prodaje tudi oprema v proizvodnih halah (mostni žerjavi), pisarniška oprema v poslovnih prostorih, ter oprema v skupnih prostorih stavbe (kotlovnica). 

V ceno ni vključen pripadajoči davek.
-----
V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. Prosimo vas tudi, da se seznanite z našimi splošnimi pogoji.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Edo Bečić

Številka licence: 0177601748

SDH  d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A