Iskalnik nepremičnin v lasti SDH

Investicijsko zemljišče Stolpniška

najbližji naslov: Stolpniška ulica 10, Ljubljana

Osnovni podatki

RE ID 821
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 6.000.000,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Investicijsko zemljišče Stolpniška
Naslov: najbližji naslov: Stolpniška ulica 10, Ljubljana
Skupna površina zemljišč: 18.366,00 m²
Parcelna številka: 2636 1319/8, 1319/4, 1319/15, 1317/4, 1317/3

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Investicijska priložnost za razvoj dodatnih namestitvenih kapacitet za primerno oskrbo starejših

Priložnost za visoko dodano vrednost: Dom in oskrbovana stanovanja za starejše

Nepremičnino v naravi predstavlja poslovni kompleks, ki ga sestavljajo objekti potrebni obnove oz. so predvideni za rušenje. V stavbah se nahajajo premičnine kot npr. pisarniško pohištvo (omare, mize, stoli, regali,..). Predmet prodaje je tako večje stavbno zemljišče v skupni izmeri 18.366 m². Stavbno zemljišče se prodaja za 5.950.000 EUR + pripadajoči davek ter premičnine za 50.000 EUR + pripadajoči davek. Možen je nakup nepremičnin in premičnin tudi ločeno.

Glede na obstoječi OPN se zemljišče nahaja v območju urejanja za stanovanjsko pozidavo.
Osnutek OPPN 234 SOČA J predvideva:

  • gradnjo večstanovanjskega objekta (dom starejših za največ 200 oskrbovancev) ter
  • gradnjo oskrbovanih stanovanj (za največ 80 oskrbovancev)
  • faktor izrabe je 1,2
  • maksimalna etažnost objektov je P+5.

Zemljišče ja odlična investicijska priložnost za razvoj dodatnih namestitvenih kapacitet za primerno oskrbo starejših, kar zaradi hitrega staranja populacije postaja vedno večja potreba. Dne 18.5.2022 je bil sprejet SKLEP o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta 234 Soča J

Idealna lokacija za načrtovano namembnost gradbenega projekta

Zemljišče ima odlično lokacijo v ljubljanski mestni četrti Bežigrad. V neposredni bližini se nahaja Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije z rehabilitacijskimi programi in različnimi specialističnimi ordinacijami. Nepremičnina je obkrožena z vsem potrebnim urbanim udobje, blizu so tudi sprehodne poti.

Za lokacijo so značilne odlične prometne povezave tako s strogim središčem Ljubljane kot z ljubljansko obvoznico in avtocesto.

Ljubljana – mesto z največ prebivalci v Sloveniji

Ljubljana je glavno in največje mesto Slovenije, s skoraj 300.000 prebivalci. Prepoznavna je zaradi svoje bogate zgodovine, živahnega mestnega utripa, odličnega razmerja med urbanimi in zelenimi površinami ter visokega življenjskega standarda. V zadnjih nekaj letih postala zelo priljubljena turistična destinacija. V Ljubljani deluje več kot 40.000 podjetij, ki ustvarijo več kot 25% slovenskega BDP-ja. Izobraženost prebivalstva, zaposlitveni potencial, višina povprečne plače in razvojne možnosti so precej nad slovenskim povprečjem. Mesto ima izjemno strateško lego. Leži na presečišču glavnih tranzicijskih poti, ki povezujejo severno in zahodno Evropo z vzhodno Evropo in Balkanom. (vir: www.stat.si, www.ljubljana.si)

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Miha Perme

SDH  d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A