Iskalnik nepremičnin v lasti SDH

1/2 delež stanovanjske hiše

Obrov 61b, Kozina

Osnovni podatki

RE ID 1057-001
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 90.000,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: 1/2 delež stanovanjske hiše
Naslov: Obrov 61b, Kozina
leto izgradnje: 1978
Neto tlorisna površina stavb: 168,50 m²
Skupna površina zemljišč: 1.285,50 m²
Parcelna številka: 1/2 delež parcel: 2576-2301, 2576-2302, 2576-1381/8

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Nepremičnina v naravi predstavlja polovico stanovanjske hiše (v dveh etažah) in pripadajočih zemljišč:
- 1/2 delež parcele, ID znak 2576-2301 (velikosti 209 m2), na kateri stoji dvo-stanovanjska hiša, letnik 1978, na naslovu Obrov 61B. ID znak stavbe 2576-67. NTP stanovanja v pritličju je 172 m2, UTP 148 m2, id znak 2576-67-2. NTP stanovanja v nadstropju je 165 m2, UTP 148 m2, id znak 2576-67-1. 
- 1/2 delež parcele, ID znak 2576-1381/8 (velikosti 881 m2), na kateri stoji pomožni kmetijski objekt, id znak stavbe 2576-108.
- 1/2  delež na kmetijskem zemljišču (deloma tudi stavbno), parcelna številka ID znak 2576-2302 (velikosti 1.481 m2).

Hiša ima priključek za enostanovanjsko hišo. Potrebno bo razdeliti ločene priključke za ogrevanje, elektriko, vodo, itd.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V prodajno ceno ni vključen pripadajoči davek.

Energetska izkaznica v izdelavi.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Marko Urbanija

SDH  d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A