Nepremičnine v last SDH in v postopek prodaje prihajajo postopoma. Zato vam priporočamo prijavo na obveščanje o naši ponudbi in aktualnih postopkih prodaje. 

Če vas zanima prav določena nepremičnina, kontaktirajte nepremičninskega agenta prek obrazca objavljenega ob nepremičninskem oglasu na našem spletnem mestu. 

Če želite prejemati aktualni pregled nepremičnin, vpišite v polje spodaj svoj elektronski naslov:

 

Splošni pogoji uporabe spletne strani

PRAVNO OBVESTILO

Dobrodošli na spletnem mestu Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju SDH). Spletno mesto je bilo postavljeno z namenom obveščanja uporabnikov o dejavnostih in storitvah SDH.

Z uporabo tega spletnega mesta potrjujete, da ste prebrali pogoje uporabe, da jih razumete, se z njimi strinjate in jih v celoti sprejemate. Zato vam priporočamo, da vsebino v nadaljevanju skrbno preberete.

Pogoji in roki

Vsebina, poslovne dejavnosti, produkti in storitve, ki so opisani na tem mestu, niso namenjeni osebam, ki živijo v pravnih okoljih, kjer ta vsebina ni dovoljena.

Edine strani, ki so del tega spletnega mesta, so tiste, ki so navedene na zemljevidu spletnega mesta.

Posodobitve spletnega mesta

SDH si pridržuje pravico posodabljanja, spreminjanja ali brisanja informacij na tem spletnem mestu, prav tako lahko omeji ali zavrne dostop do njih.

Podatki na tem spletnem mestu so informativne narave. Namenjeni so vsem uporabnikom in se nanašajo na produkte, storitve in druge informacije.

Vsebina

SDH si prizadeva z vso dolžno skrbnostjo zagotavljati, da so vsebine, objavljene na spletnem mestu, brez napak.

SDH (z izjemo tipkarskih napak) jamči za resničnost objavljenih informacij.

SDH ne sprejema odgovornosti za morebitne neskladnosti med natisnjenimi različicami dokumentov in njihovo elektronsko različico, ki je objavljena na spletnem mestu. V primeru neskladnosti prevlada pisna različica.

V primeru neskladij med informacijami, objavljenimi na spletnem mestu v angleškem jeziku in njihovo slovensko različico, prevlada jezikovno izvirna različica (v slovenskem jeziku).

SDH ne prevzema odgovornosti za informacije, objavljene na spletnih mestih tretjih oseb, prav tako morajo biti vse pritožbe, poizvedbe ali zahtevki v zvezi s takšno vsebino naslovljene neposredno na te posameznike oziroma družbe (odgovornost za informacije, ki se objavljajo na takšnih spletnih mestih, nosijo izključno tisti, ki jih distribuirajo).

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2013 SDH je blagovna znamka v lasti Slovenski državni holding, d.d.

SDH si pridržuje vse pravice industrijske in intelektualne lastnine, vključno s programsko opremo, grafično zasnovo in kodami.

SDH ima izključno pravico izvrševanja pravic operativnega delovanja, reprodukcije, distribucije, javnih komunikacij in spreminjanja spletnega mesta.

Z uporabo tega spletnega mesta uporabniki ne pridobijo lastništva ali avtorskih pravic do na njem objavljenih vsebin.

Delno reproduciranje vsebine spletnega mesta je dovoljeno pod naslednjimi pogoji:

• O reproduciranju je treba vselej vnaprej poslati pisno obvestilo.

• Vsako delno reproduciranje vsebine mora biti skladno s sprotnimi in stalnimi osveževanji vsebine.

• Reproduciranje mora biti skladno z namenom in interesi SDH.

• Delna reprodukcija se izvaja z namenom pridobivanja objavljenih vsebin in nikakor ne za komercialne namene.

• Nobenega elementa tega spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati, kopirati ali distribuirati ločeno od izvornega besedila.

• Reproducirani elementi se pozneje ne smejo predati tretjim osebam oziroma namestiti v omrežnem strežniku ali lokalnem omrežju.

Trgovsko ime, logotipi in blagovne znamke, ki so prikazani na teh straneh, so zakonsko zaščiteni. Morebitno prilagajanje ali spreminjanje s strani uporabnikov ni dovoljeno.

Zoper vse uporabnike, ki ne spoštujejo oziroma kršijo pravice industrijske in intelektualne lastnine, bodo izvršeni ustrezni pravni postopki.

Komercialna ponudba

Vsebina teh strani je informativnega značaja in ne predstavlja stalnih ponudb ter prav tako nima pogodbene vrednosti, zato so vsi uporabniki dolžni preveriti dejansko stanje na SDH.

SDH ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost ali spremembe informacij, ki jih objavijo tretje osebe.

Informativna cena predstavlja neto vrednost nepremičnine, ki se poveča za davčne obveznosti v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Uporabnikom priporočamo, da vse informacije, cene in pogoje prodaje, ki jih zanimajo, preverijo pri kontaktni osebi, ki je navedena.

Varovanje podatkov

SDH zagotavlja, da bo varovala zaupnost vseh osebnih podatkov, prav tako pa bo z vsemi tehničnimi sredstvi zagotavljala varstvo podatkov.

V primerih, ko bi se pridobljeni podatki uporabili za namen, ki je drugačen od prvotnega namena za pridobitev oziroma shranjevanje teh podatkov, je potrebno predhodno pisno soglasje zainteresiranih strani.

Z namenom zagotavljanja boljšega delovanja spletnega mesta se uporabljajo »piškotki«.

»Piškotki« so delci informacij, ki omogočajo delovanje storitev in lahko olajšajo morebitno poznejšo uporabo. 

Več o politiki varovanja osebnih podatkov > 

 

 

SHIFT + A